pagina 23 zomer 1993

Een gedeelte van de voormalige moestuin is in ge- bruik genomen door kwekerij ”de Border”. Deze kwekerij richt zich vooral op bijzondere vaste plan- ten. In de muur langs de Twickelerlaan is een nieuwe toegangspoort gemaakt. De hoofdpoort geeft toe- gang tot het gedeelte waar de oude kassen staan; ook ligt hier nog een flinke oppervlakte volkstuinen. In- dien dit financieel haalbaar is zal dit gedeelte weer zo- veel mogelijk in de oude luister worden hersteld. De kwekerij ”de Border” is iedere woensdag en zaterdag geopend. Bestuur Twickel op bezoek bij pachter te Beckum werd gastvrij ontvangen en bezichtigde dit moderne agrarische bedrijf. In de huiskamer kwamen veel za- ken aan de orde waarmee de agrarische sector in deze tijd geconfronteerd wordt. In verband met milieu ei- sen is het grondgebruik te intensief. Mogelijkheden om de oppervlakte van dit bedrijf te vergroten zijn echter zeer beperkt. Herstel Nieuwe Weg afgerond Ruim 100 jaar geleden liet baron Van Heeckeren een rechtstreekse verbinding aanleggen tussen het Del- dense station en het begin van de Twickelerlaan. De ­ ze zogenaamde Nieuwe Weg werd door landschaps- architect Petzold voorzien van fraaie boom- en heestergroepen. Sinds de aanleg van de Rondweg om Delden is de oorspronkelijke functie van de Nieuwe Weg verloren gegaan. Tegenwoordig dient hij vooral als wandelge- bied voor de inwoners van Delden. Daarom is in overleg met de gemeente Stad Delden een herstelplan opgesteld. Het doel hiervan is de oor ­ spronkelijke aanleg van Petzold zo veel mogelijk in ere te herstellen. In de afgelopen winter is de uitvoe- ring ter hand genomen: veel slechte en niet oorspron ­ kelijke bomen werden verwijderd. Er ontstond een grote ravage, velen konden zich niet voorstellen dat hier ooit weer een ordelijk park zou komen. Maar na het versnipperen van takken en andere rommel kon de herplant beginnen. Hierbij werd Twickel geholpen door een groot aantal schoolkinderen op boom- feestdag. Het geheel ziet er nu weer fraai uit. De gemeente heeft het onderhoud van de paden en bermen op zich genomen. Heideschonen op Twickel De herfstschoningsdagen op het landgoed Twickel vinden in dit 25ste jubileumjaar plaats op: de zater- dagen 4 en 11 September 1993. Het Sluitersveld is dit jaar het werkterrein en de orga- niserende groene verenigingen rekenen op een groot aantal vrijwilligers, met name ook van de Vereniging Vrienden van Twickel. In het voorjaar waren respektievelijk 23 en 18 vrijwil- ligsters(ers) aanwezig. Er is in het Bornseveld in de afgelopen jaren een prima stuk werk afgeleverd. In het Sluitersveld kan men, na enkele jaren afwezig- heid, met eigen ogen vaststellen hoe het terrein zich heeft ontwikkeld. Zoals elk jaar is gereedschap aanwezig en voor koffie wordt gezorgd. Op beide ochtenden wordt verzameld om 09.00 uur aan de Zuidzijde van de Groene Brug op de weg Delden-Beckum. Er wordt tot ± 12.00 uur gewerkt. zijn woonstede, huis Ruurlo. Daar is het in de verge- telheid geraakt tot het in 1955 door de medewerkers van het Rijksarchief in Gelderland werd aangetroffen in het archief van het huis Ruurlo, dat kort daarvoor aan het Rijksarchief in bewaring was gegeven. Op 12 maart 1993 keerde het charter in het kader van een archiefruil weer terug in het huisarchief Twickel. De Border in deel moestuin Korte berichten Onlangs bracht het Twickelbestuur op uitnodiging van de pachterscommissie een bezoek aan de familie Brunnekreeft te Beckum (erve Obdam). Het bestuur