pagina 23 winter 2013

2 3 JAARGANG 2 2 WINTER 2OI3 Twickel Eikels Twickelerlaan gewild 2013 gaat de boeken in als een uitzonder- lijk goed mastjaar. De Hollandse eiken op het landgoed produceerden sinds jaren weer een grote hoeveelheid vruchten. Op- vallend was de aanwezigheid van een aan- tal professionele rapers die in opdracht van kwekers de oogst binnenhaalden. De Twickelerlaan is een officieel herkomstge- bied voor de kweek, een soort genetisch appellation d’origine contrblde voor eikels en de jonge boompjes die daaruit worden opgekweekt. De prijzen liepen dit jaar op tot wel twee euro de kilo. De rapers kregen zo nu en dan bezoek van een controleur. Op de foto verantwoordt raper Paul Kokke- ler zijn oogst aan controleur Louis van de Hoef van de keuringsinstantie. De Houtzaagmolen Twickel De Deldense kunstschilder H.W. van derWorp (1849-1941) staat dankzij de vorig jaar in Delden georganiseerde overzichtstentoonstelling weer volop in de belangstelling. Groot was dan 00k de verrassing toen de Stichting Twickel deze zomer van de heer M.G. Gurck dit prachtige doek van de houtzaagmolen als schenking kreeg. De heer Gurck is een achterkleinzoon van de zaagmolenbaas Johan Caspar Gurck, die zijn loopbaan in 1829 begon als molenaarsknecht. In 1884 volgde diens zoon Marinus Gurck hem op. Het atelier waarin Van der Worp werkte, naast de voormalige Zaag- molenwoning, was tot 1911 het huis van de familie Gurck. In latere jaren woonden hier de bouwkundige opzich- ters. Het schilderij toont de zaagmo- len met links een deel van een schuur, op de voorgrond ligt het balkengat voor het wateren van de stammen en rechts rijdt een Malle Jan waarmee een stam wordt aangevoerd. Het ketelhuis en de pijp van de stoommachine ont- breken. Mogelijk zijn deze elementen bewust weggelaten. Dit vermoeden rijst, omdat de Zaagmolenwoning die tegenover de zaagmolen staat, even- eens ontbreekt. Agenda 2014 25 en 26 maart kasteelconcerten Delden Klassiek 26 april: opening tuinen 25 juni t/m 5 juli: kasteeldagen 27 augustus t/m 6 September: kasteeldagen 5 September: kasteeldag Vrienden van Twickel 13 September: Open Monumentendag 14 September: Moestuindag 31 oktober: sluiting tuinen Landgoedwinkel in kerstsfeer Er is nog volop eigen wild in de landgoed ­ winkel verkrijgbaar. Op vrijdag en zaterdag 13/14 en 20/21 december is de landgoed ­ winkel in kerstsferen ingericht en de plek om mooie kerstartikelen te kopen. Het is een ideale gelegenheid om een fljne bos- wandeling te combineren met een bezoek aan de landgoedwinkel en daar producten van de pachters te proeven Rob Bloemendal