pagina 23 winter 2009

Elise Elbert start binnenkort haar eigen ambachtelijke kaasmakerij. Tot nu toe vervaardigde zij de boerenkaas op bet Erve Ottenhof Aan bet eind van bet jaar boopt zij te zijn verhuisd naar bet nabij gelegen Erve Mollinkwoner. Kaasmaakster Elise Elbert op eigen benen Elise Elbert. Streekmarkt Twente Elise Elbert verkoopt, net als enkele andere pachters van Twickel, haar landgoedproducten op de Streekmarkt Twente. Sinds april van dit jaar wordt deze elke eerste zaterdag van de maand (van 9.00 tot 15.00 uur) gehouden rond de Oude Blasiuskerk in Delden. De markt met streekproducten uit de regio voorziet duidelijk in een behoefte. Niet alleen de ambachtelijke producten spreken aan, 00k de sfeer en gezelligheid worden geroemd. Zeker op dagen met mooi weer lopen enkele duizenden bezoekers langs de circa vijfentwintig kramen met een grote varieteit aan producten. Behalve aardappels, groente en fruit zijn er vele soorten kaas en vlees, bessensap, bier en wijn, maar 00k mosterd, honing, jam en chutney en zelfs ter plekke gerookte paling te krijgen. Het succes is zodanig dat na dit ‘proefjaar’, 00k volgend jaar (vanaf 6 februari) weer elke maand een streekmarkt zal worden gehouden. Elise Elbert is bekend op Twickel want zij begon ooit op geitenhouderij en kaas ­ makerij Wolverlei als vrijwillig melkster. Van huis uit is zij verpleegkundige en hovenier. Zij maakt nu al vijfentwintig jaar kaas, waarvan dertien jaar als partner van de Wolverlei. Sinds twee jaar werkt ze op Erve Ottenhof van de familie Wes aan de Twickelerlaan. Daar maakt ze van koeien- melk kaas in de smaken naturel, honing- klaver en fenegriek. De kaas is te koop in de Landgoedwinkel, op de maandelijkse streekmarkt in Delden en binnenkort dus 00k in haar eigen winkeltje in de boerderij achter de Noordmolen. Behalve kaas wil Elise 00k karnemelk, boter en, in samen- werking met de Wolverlei, geitenkaas maken. Het was de bedoeling dat de kaasmakerij op Erve Mollinkwoner op 1 november van dit jaar in gebruik zou worden genomen maar dat is net niet gehaald; het wordt nu waarschijnlijk 1 januari 2010. Het boerde- rijtje, waarin al een kaasmakerij was gevestigd, wordt verbouwd onder leiding van Louis Volker van de Stichting Twickel en aannemer De Jong uit Hengelo. Ook de vader van Elise heeft ondanks zijn gevorderde leeftijd actief meegeholpen bij de verbouwing. Naast de winkel zal Elise op Erve Ottenhof- Mollinkwoner, zoals ze het gaat noemen, ook lunchmogelijkheden gaan bieden. Voor dit doel is de kleine deel geschikt gemaakt. Bij mooi weer kan de boom- gaard voor de boerderij gebruikt worden. Al met al gaat een langgekoesterde wens van Elise in vervulling, want het bestaan van zelfstandig kaasmaakster heeft haar altijd getrokken vanaf het moment dat zij als vrijwilliger begon op de Wolverlei. Nu zijn de beide kaasmakerijen binnenkort dus buren van elkaar. Jan Willem van Beusekom Meer info via: 06 -15294885 of email: bobbieiouta@hotmail.com