pagina 23 winter 2001

Natuurontwikkeling langs de Twickelervaart Het afgraven van de steile oevers. Foto: A.H. Schimmetpenninck. In 1771 liet Carel George graaf van Wassenaer Obdam een kanaaltje aanleggen van de Regge naar Delden. De Twickelervaart had een lengte van 11 km en telde twee schutsluisjes en eindigde in een haventje bij het huidige hotel Carelshaven. Als handels- verbinding werd de Twickeler ­ vaart geen groot succes. Wei vormt het kanaaltje een belangrijke schakel in het water- systeem van Twente. De Twickeler ­ vaart is bovendien aangewezen als ecologische verbinding met name voor watergebonden dieren. Deze functie vereist een natuur- vriendelijke inrichting. Zo moe- ten de oevers minder steil wor- den en meer begroeid. Stuwtjes moeten passages krijgen voor vissen enz. De vroegere vaart is met de oevers nog steeds onder- deel van het landgoed Twickel. Het waterschap Regge en Dinkel heeft in goed overleg met de Stichting Twickel en andere instanties een herinrichtingsplan gemaakt. Dit plan is thans in uit- voering. Het gedeelte tussen de A1 en de uitmonding in de Regge is gereed. Men is nu bezig in de omgeving van de Welbergsweg in Deldenerbroek. A.H.S. Agenda 16 en 23 november Uilentocht. Vertrekpunt parkeer- plaats Twickelerlaan om 19.00 uur. Kosten/ 10,00 p.p.,kinderen/7,50. Aanmelden informatiecentrum Twickel. tel. 074-376 1020. 17 november Natuurbeheerdag voor leden en niet-leden van de Vrienden van Twickel. Deze activiteit maakt deel uit van de landelijke natuur ­ beheerdag, waarover u in de krant hebt kunnen lezen. Op Twickel is het programma als volgt. Verzamelen: Parkeerplaats aan de Twickelerlaan, het liefst per fiets om 9.00 uur. Werkzaamheden: Heide vrijstel- len van berk en dennenopslag op het Bokdammerveld, op ca. 1 km. van de verzamelplaats. Lunch: om 12.00 uur in de jacht- hut aan het Bornse Voetpad. Koffie en soep tijdens de lunch worden aan- geboden door de Stichting Twickel, brood desgewenst zelf meenemen. Excursie: van 13.00 – 15.00 uur voor de deelnemers aan het heide- schonen onder leiding van J.H. Spijkerman, toezichthouder/jacht- opzichter van Twickel. Aanmelden: via tel. 020 – 662 50 23 of www.natuurwerkdag.nl. 7,8 en 9 december Winter Winkel Weekend in de landgoedwinkel van 11.00 – 17.00 uur. We besteden dan aandacht aan de feestdagen. Er is kerstgroen te koop en er worden ter plekke kerst- stukken en kransen gemaakt door vrijwilligers. Als het mogelijk is verkopen we kerstbomen. Verder wordt er wild verkocht, kerstgebak, pate’s, jam en ook de vaste artikelen. En natuurlijk is er warme gluhwein. De tuinen van Twickel zijn op deze dagen gesloten. In de eerste maanden van het nieuwe jaar is de winkel open op de woensdag, vrijdag en zaterdag. Nadere inlichtingen bij Lies Hassink, tel. 074 – 376 10 20. 13 februari 2002 Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van Twickel om 20.00 uur in cafe-restaurant ’t Hoogspel in Ambt Delden. De leden ontvangen hierover nog bericht. Gezicht op kasteel Twickel vanuit het park aan de Noordzijde. Foto: T. Tegelaar.