pagina 23 voorjaar 2011

Succesvolle tentoonstelling Nieuwe bebeerder De tentoonstelling “Een Haagse baron en zijn schatten” in het Haags Historisch Museum is succesvol afgesloten. In ruim drie maanden hebben 15.000 bezoekers de tentoonstelling bezocht. Stichting Twickel en het Haags Historisch Museum zijn zeertevreden overde aan- dacht voor de schilderijencollectie van j.D.C baron van Heeckeren van Wassenaer. De schil- derijen en objecten voor deze tentoonstelling kwamen voor het grootste deel van kasteel Twickel. Deze zijn inmiddels veilig en onbeschadigd terug op het kasteel. Tijdens de Haagse tentoonstelling hingen de portretten, landschappen, zeeslagen en stadsgezichten door elkaar heen, zoals ze vroeger 00k in de huizen van J.D.C in Den Haag, Dieren en Detden heb ­ ben gehangen. Agenda Zondag 24 april (eerste paasdag) Opening van het tuinseizoen. Kasteel- tuinen geopend van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag 24 mei Opening theeschenkerij in de Oranjerie 7 t/m 17 juni en 30 augustus t/m 9 September Kasteelarrangementen Zaterdag 10 September Open Monumentendag Vrijdag 16 t/m zondag 18 September Het Twickelweekend met als thema ‘Land- schap’. Op vrijdag begint het Twickelweek ­ end met een congres en het eindigt op zondag met o.a. de Moestuindag. Het pre- cieze programma zal te zijner tijd op de website worden gepubliceerd. Rob Bloemendal (1964) is aangesteld als nieuwe Beheerder van de Buitenplaats. Hij heeft jarenlang als manager en adviseur in het bedrijfsleven gewerkt. Enkele jaren ge- leden is hij als historicus afgestudeerd en heeft hij zijn adviespraktijk deels verlegd naar de culturele sector. Zo was hij onder andere werkzaam voor Paleis Soestdijk en andere erfgoedinstellingen. Sinds begin februari is hij werkzaam op Twickel en het bevalt hem uitstekend. “De indrukken zijn overweldigend. Collectie, vrijwilligers, medewerkers, park, tuin, archief, natuur; wat een veelzijdige functie in een schitte- rende omgeving. Ik voel me bevoorrecht. Toch heeft de buitenplaats 00k de ken- merken van een ‘gewone’ organisatie, met personeelsbeslommeringen, automatise- ringsuitdagingen en begrotingen. Aan mij de taak om vooral 00k de organisatie van de buitenplaats geolied te laten lopen, zodat al dat moois bewonderd en behouden kan blijven.” Rob Bloemendal wil de komende periode speciale aandacht geven aan het vrijwi 11 igersbeleid, de geautomatiseerde registratie van de kunstcollectie en het collectieplan. Rob Bloemendal