pagina 23 najaar 2010

r^n Twickel Kassen moestuin gerestaureerd Londen. Van de toenmalige tuinbaas W.H. Rapjohn is bekend dat hij veel bij- zondere planten op Twickel introduceert. Naast een imposante rozenlijst worden er in de anjerkas vele soorten anjers gekweekt. Baron van Heeckeren droeg vaak een witte anjer in zijn revers. In het Iron House rijpten de bananen onder zacht groen glas en bloeide weelderig step- hanotis, bougainvillea en de Koningin der nacht. Op advies van Rapjohn worden kort daarna een drietal broeibakken tot ‘Pit houses’ (pit is vanuit het Engels kuil of kelder) verbouwd. De pits zijn typisch verlaagde kopkassen, die we eigenlijk meer in Oost- Europa vinden vanwege het koude klimaat. De pits werden gebruikt voor het voorzaaien van groenten en je vond er vijgen en druiven. Ook was dit de plek waar kamer- planten zoals cyclaam, begonia en azalea in bloei werden getrokken. In 1943 doet de barones een verzoek bij de Wehrmacht voor meer bruinkool. Als antwoord krijgt ze te horen dat er ‘bomen genoeg’ zijn die als brandhout kunnen dienen. Maar hier zijn de kachels van de kassen niet op gebouwd. Een imposante verzameling overleeft in de koude oorlogswinters de vrieskou niet. Na de Tweede Wereldoorlog verliest de moestuin steeds meer haar functie en na het overlijden van de barones raken de kassen en moestuin in verval. Er lopen koeien, er staat maTs en de plaatselijke tuinbouwvereniging tuiniert er. In 1992 is het bestuur van de Stichting Twickel zich bewust van het verval van dit mooie stukje cultured erfgoed en start met behulp van subsidies van diverse fondsen, de provincie en ‘Brussel’ de restauratie. Het is geweldig om te zien hoe gaaf het metaal onder oude verflagen vandaan komt. Missende deurklinken zijn opnieuw gegoten en afgebroken Bentheimer zand- steen is vakkundig gerepareerd. De pits zullen straks gebruikt worden voor de kweek van nog meer eenjarige planten en in de zomer van 2011 hopen we weer ‘meloonen’ te oogsten achter het warme glas. Bij een bezoek aan de moestuin mag u de pits niet overslaan. Hans Hondebrink Op zondag 19 September wordt de jaarlijkse moestuindag gehouden. Voor liefhebbers is het dit jaar niet alleen de moeite waard een blik te werpen op alle planten en groenten maar ook op de eeuwenoude pitsen. De verlaagde kassen en het Iron House zijn de afgelopen periode gerestaureerd. De pits worden gebruikt voor de kweek van 66njarige planten. Dat er op Twickel al vroeg kassen waren, blijkt uit een uit 1969 daterende rekening van ‘glasmaeker’ jan Beuckerinck. Hierin wordt gerept over de reparatie van de ruiten van de ruiten van de ‘meloonen casten’. In 1833 ontwierp landschaps- architect J.D. Zocher een ananaskas. Hij deed dit in opdracht van j.D.C. baron van Heeckeren en echtgenote Corn^lie. Zij waren gepassioneerde plantenliefhebbers. Op advies van landschapsarchitect Petzold is in 1887 de moestuin, met de boomgaar- den en bleek, verplaatst van een Iocatie voor het kasteel naar de huidige plek. In die periode is Rodolphe baron van Heeckeren heer van Twickel. Hij is een ver- woed tuinier en erg Engels georienteerd. Zo had hij een Engelse architect, maar ook een Engelse tuinbaas in dienst. Hij maakte dankbaar gebruik van de industriele revolutie die de ige eeuw bracht. In 1897 wordt het Iron House gebouwd, ook wel de pronkkas genoemd. Daarnaast verrijst in 1912 een luxueus ‘Carnation- house’. Deze anjerkas wordt gebouwd door de firma Messenger and co uit