pagina 23 lente 2001

Openstelling Kasteel Twickel Het grootse en vorstelijke Twickel. Steendrak van L. Meijer, (1837). Foto: J. Mulder. “Alles even groot, even vorstelijk” schrijft Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp in zijn aan- tekeningen over het landgoed Twickel tijdens zijn reis door Nederland aan het begin van de 19de eeuw. In die tijd werd Twickel bewoond door de nog jonge Marie Cornelie, de laatste gravin uit het geslacht Van Wassenaer op Twickel. De eerste Heer van Twickel uit het geslacht Van Wassenaer was haar betovergrootvader Jacob van Wassenaer Obdam. Hij trouwde in 1676 met de erfdochter van Twickel, Adriana Sophia van Raesfelt. Vijf generaties Van Wassenaer hebben op Twickel gewoond en hebben er hun sporen achter- gelaten. In het kasteel worden talloze objecten bewaard die door hen zijn ingebracht: portretten, familiezilver, porselein, meube- len en linnengoed. De geschiedenis van het ge ­ slacht Van Wassenaer gaat terug tot 1200. Ter gelegenheid van het 800 jarige bestaan wordt het kasteel opengesteld voor het publiek. Deze openstelling vindt plaats door middel van speciale rondleidingen. De rondleidingen in het kasteel maken deel uit van een arrangement. Dit arrange ­ ment bestaat uit de rondleiding door een deskundige gids, toe- gang tot de tuinen, een kopje thee of koffie in het koetshuis, een diaklankbeeld, en een cata- logus en wandelroutekaart. De prijs van het arrangement bedraagt / 35,-. Leden van de vereniging Vrienden van Twickel betalen/25,-. De arrangementen kunnen worden gereserveerd voor de periode 1 mei tot en met 30 juni 2001, van dinsdag tot en met zaterdag (uitgezonderd Hemel- vaartsdag). De kasteelrondleidingen vin- den plaats om 11.00, 13.30 en 15.00 uur. Een rondleiding duurt ongeveer een uur. Daaromheen kunt u zelf uw eigen programma samenstellen met de overige onderdelen van het arrangement. Groepen vanaf 30 personen krijgen / 5,- reductie p.p. Voor /. 15,- p.p. kunt u een ‘picknick lunch’ reserveren. Reserveringen voor het ‘Van Wassenaer’- arrangement en de picknick lunch kunnen geboekt worden bij de Stichting Twickel. Telefoon 074 376 10 20 Fax 074 376 46 91 E-mail twickel.kasteel @ planet.nl Agenda 22 maart Jaarvergadering Vereniging Vrienden van Twickel in cafe- restaurant ‘t Hoogspel. Aanvang: 20.00 uur. Na afloop een lezing over het Vechtdal door de heer Hendriksen uit Almelo, onder de titel ‘Tijdens de seizoenen in de Vechtstreek”. De leden hebben hierover inmiddels bericht ont- vangen. 29 maart Gezamenlijke avond van IVN Stad en Ambt Delden, WNF Overijssel en VVT in cafe- restaurant ‘t Hoogspel. Aanvang: 20.00 uur. Entree / 2,50. De heer ing. J.H.A. Limbeek van het Waterschap Regge en Dinkel zal een voordracht houden over het onderwerp Water in Twente in de 19de, 20ste en 21ste eeuw, met als titel: “Van Regge en Dinkel tot Vecht”. De leden hebben hierover inmiddels bericht ontvangen. 24 april Dialezing voor de VVT over de bekende familie Van Wassenaer door de archivaris van Twickel Aafke Brunt in cafe-restaurant ‘t Hoogspel. Aanvang: 20.00 uur. Ook hierover hebben de leden inmiddels bericht ontvangen. 1 mei t/m 30 juni De tentoonstelling “Alles even Groot, even Vorstelijk over het leven van de vijf generaties van de familie Van Wassenaer die Twickel hebben bewoond. 4 t/m 9 oktober Herfsttooi in de tuinen van Twickel. Georganiseerd in samen- werking met de Stichting Tilia.