pagina 23 lente 2000

In memoriam Jan Blekkenhorst, 1927 – 2000 Op 7 januari jl. overleed Jan Blekkenhorst. Jan was tot ver in de jaren negentig een markante en enthousiaste rondleider in de tuinen van Twickel. In 1927 werd hij geboren op de modelboerderij ‘De Dassehaar’ van baron R.F. van Heeckeren van Wassenaer. Hier werd hem de historic van Twickel met de paplepel ingegoten. Jan zat vele jaren op de touringcar bij een reis- ondememing. Zijn kennis en voordrachtskunst werden door ons zeer gewaardeerd. Wij zullen hem in ere herdenken. Foto: G. Molenkamp Warande themadagen 2000 Vanuit de Warande in Laag Keppel bij Doetinchem in de Gelderse Ach- terhoek worden ook in het jaar 2000 weer themadagen georganiseerd met dialezingen en excursies over ‘vier eeuwen tuinkunst en natuurbeleving’. Voorop staat de vraag hoe de mens de wilde natuur – de wildemis – door de eeuwen heen ervaart: Wat vindt u mooie natuur? Wat vond men vroeger mooie natuur? Gastvrouw en gastheer zijn drs. Trudi Woerdeman en drs. Willem Overmars, beiden zowel kunsthistoricus als tuin- en landschapsar- chitect. De excursies voeren onder meer naar Kleef, het landgoed de Slangenburg bij Doetinchem, de Millingerwaard, het gedichtenpark Beekhuizen bij Velp, Bingerden en het Hof te Dieren. Naast themadagen voor individuele deelnamers zijn er ook studiedag-arrangementen voor deskundigen en beleidsmedewerkers in de groene sector. Nadere informatie wordt verstrekt door mevr. Woerdeman, tel. 0314-382 440, fax 0314-382 036, e-mail Trudi. Woerdeman@dewarande.nl. Internet: http://www.dewarande.nl. Agenda 26 februari Schoningsdag van de groene verenigingen, waaronder de Ver- eniging Vrienden van Twickel, in het Braamhaarsveld en het Schij- venveld. In beide gebieden zijn een aantal jaren geleden ook al werkzaamheden verricht. Erwordt gewerkt tot circa 12.30 uur. Voor gereedschap en koffie wordt gezorgd. Stevige schoenen. bij nat weer laarzen, worden aan- bevolen. We verzamelen om 9.00 uur op de weg van Twickel naar Azelo net over de brug van de Twickelervaart (vijfsprong) bij het zogenaamde leugenbankje. 9 maart Lezing met dia’s over ‘Vogels in hetTwickelerLandschap’ door de heer D. Klevering. Gemeen- schappelijke avond van VVT, IVN Stad- en Ambt Delden, IVN Overijssel en het WNF-Overijs- sel. In cafe-restaurant’t Hoogspel in Ambt Delden, aanvang 20.00 uur. Entree: / 2,50. 31 maart tot en met 2 april Paaspraal 2000. Bloemenexpo- sitie in ’t Hoogspel, Bomsestraat 1 te Ambt Delden, dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur. Vijftien kun- stenaars zijn aanwezig met hun “kunst in lentesfeer”. Deze sfeer wordt mede bepaald door bloem- decoraties, vervaardigd onder lei- ding van arrangeur Anton Visch uit Delden. Entree: f 5,00. 26 april Jaarvergadering van de VVT. De datum isverplaatst van 18 april naar26april! Naafloopeendiale- zing onder de titel: ‘Het Gelderse Twickelbezit: Het Hof te Dieren’ door de heer J. Hakstegen. In cafe- restaurant ’t Hoogspel in Ambt Delden, aanvang 20.00 uur. Nade ­ re gegevens volgen. 6 mei Twickeldag. De tocht leidt ’s ochtends naar het landgoed Eerde bij Den Ham. waar we een rond- leiding zullen krijgen verzorgd door medewerkers van de Vereni- ging tot behoud van Natuurmonu- menten. Nadere gegevens volgen.