pagina 23 herfst 1999

Stichtingsbestuur in Rudenhausen Christian zu Castell Rudenhausen bij het portret van zijn grootmoeder Mechtild van Aldenburg Bentinck, de oudste dochter uit het huwelijk van Maria Cornelia van Heeckeren van Wassenaermet Willem C.P.O. van Aldenburg Bentinck. Foto: A. H. Schimmelpenninck. De bestuursleden en hun partners in Bamberg. Foto: A. H. Schimmelpenninck. De huidige bewoner van Twickel, Christian Graf zu Castell Rudenhausen, is afkomstig uit het gelijknamige dorp in Beieren. De families Castell-Riidenhausen en Cas- tell-Castell beheren twee aangrenzende landgoederen met uitgestrekte bossen, landbouwgronden en wijngaarden. Het middelpunt van beide bezittingen wordt gevormd door de familiehuizen gelegen midden in de dorpen Rudenhau ­ sen en Castell. De familie Castell kent een roemruchte geschiedenis: tot het begin van de 19de eeuw bestuurden zij hun eigen staat(je) met alles wat daarbij hoort. Het uitgebreide archief getuigt daarvan. Het bestuur van de Stichting Twickel en hun partners waren in juni enkele dagen te gast bij de Fiirst en de Erbgraf zu Castell Rudenhausen, resp. de vaderen oudste broer van Christian. Een uitgelezen gelegenheid nader kennis te maken met het beheer van een omvangrijk landgoed in een ander deel van Europa. Zo bracht het bestuur een bezoek aan het Cas- tell-archief dat vier keer zo groot is als het toch redelijk omvangrijke Huisarchief Twickel. De wijnkelders werden bewonderd en diverse wijnen geproefd. Tijdens een uitge ­ breide boswandeling onderwees de Forstmeister (houtves- ter) ons in het moderne bosbeheer. Hierbij bleken grote overeenkomsten te bestaan met het bosbeheer van Twic ­ kel. Met veel bewondering luisterde het gezelschap naareen voordracht van Dr. Horster (algemeen directeur) over de economic van dit uitgebreide en waardevolle bezit, dat nog volledig in particuliere handen is. Tussen deze meer serieuze activiteiten door genoot het bestuur van de grote gastvrijheid van de familie Castell. Het bezoek werd besloten met het bij wonen van de Gottes- dienst in het intieme kerkje van Rudenhausen. Het bezoek vormt een herbevestiging van een relatie die al sinds het huwelijk van de grootvader van Christian met de Neder- landse gravin Van Aldenburg Bentinck bestaat. A.H. Schimmelpenninck Schloss Rudenhausen, het stamhuis van Christian zu Castell Rudenhausen. Foto: A.H. Schimmelpenninck.