pagina 23 herfst 1998

Korte berichten Archieven Van Wassenaer De familie Van Wassenaer stamt af van een zekere Kerstant een 12e eeuwse hoveling van graaf Dirk VI van Holland. Zijn zoon Filips, die het bezit Wassenaar ver- wierf, komt in 1200 voor onder de naam Van Wassenaer. Hij is de stamvader van het geslacht Van Wassenaer. Nadien zijn vele vertakkingen ontstaan, waarvan de tak Van Wassenaer Obdam in de 17e eeuw in het bezit kwam van het landgoed Twickel. In februari 1998 is het project “De Van Wassenaers in Hollands Archiefperspectief ’ van start gegaan. Doel hier- van is het opsporen en beschrijven van alle verspreid geraakte Van Wassenaer archieven. Het project wordt gedragen door de familiestichting Van Wassenaer, het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in Noord- Holland. In dit kader werd een eerste gids gepubliceerd die een toegang vormt op de oudste Van Wassenaer akten in het huisarchief Twickel. De aanbieding van deze publikatie vormde het hoogtepunt van een feestelijke bijeenkomst op 2 juni jl. in kasteel Twickel. Naast een lijst van samenvattingen van de op Twickel te vinden akten over de periode 1222 -1599 geeft de gids ook een overzicht van de verblijfplaatsen van de tot nu toe in kaart gebrachte Van Wassenaer archieven op andere loca- ties. De auteur van de regestenlijst Ineke van Aalst, archivaris van Twickel Aafke Brunt en lezend in de nieuwe publicatie Louise van Wassenaer. Foto: A.H. Schimmelpenninck. De gids Regesten van hetfonds Wassenaar in het huis ­ archief Twickel, 1222-1599 is verkrijgbaar in de archief- winkels van het Algemeen Rijksarchief in Den Haag en het Rijksarchief in Noord-Holland in Haarlem. De kosten bedragen / 35,— en / 45,— inclusief verzendkosten. A.J. Brunt 19augustus, 12 en 13 September Open Monumentenweekend. Openstelling park Hof te Dieren op 19 augustus in het kader van de fietsvierdaagse van 18.00 – 22.00 uur; op 12 September van 10.00- 17.00 en op 13 September van 11.00 – 16.00 uur. Een wandeling van ruim een uur voert u langs de meest bijzondereplekjes. Het landschapspark, aangelegd doorde architecten Zocher en Petzold kenmerkt zich door de bij- zondere ligging aan de Veluwezoom. Voorafgaand aan de wandeling kunt u een diaserie van circa 30 minuten zien in de Dierense toren aan de Hogestraat (5 minuten lopen vanaf de ingang van het park). Bij de ingang van het park is tegen betaling van / 1,50 een wandelfolder verkrijgbaar. 15 september-29 november Tentoonstelling ‘Monumenten van macht – zeven eeu- wen woongeschiedenis van het Haagse Voorhout’ in het Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7, Den Haag. De tentoonstelling geeft een beeld van de architectuur van het Voorhout, de gebeurtenissen die er plaats vonden en de mensen die er gewoond hebben. Onder de bekende bewo- ners schaarden zich leden van de families Van Wassenaer en Van Heeckeren. 18 September Kasteel- en tuinbezoek voor de leden van de vereniging Vrienden vanTwickel. De eerste groep start om 13.30 uur. Nadere informatie staat in de aan de leden gezonden con- vocatie. 26 September- lOjanuari 1998 Tentoonstelling ‘Wonen in Arcadie’ in het Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41, Den Bosch. Centraal staan interieurs van Nederlandse buitenplaatsen en kastelen. 1 -6 oktober Herfsttooi 1998. Zie elders in dit blad. 3 oktober Open dag op de zagerij van Twickel. Aanleiding hier- voor is het gereedkomen van de nieuwe kantoorruimte. Bij deze gelegenheid zal het gehele bedrijf te bezichtigen zijn, alsmede de produkten die hier tot stand komen. Een nade ­ re aankondiging volgt in de plaatselijke pers. 12 november ‘Waarom het linnengoed van Twickel zoo bijzonder is lezing van kunsthistorica Sanny de Zoete in cafe- restaurant ‘t Hoogspel in Delden, aanvang 20.00 uur