pagina 22 zomer 2009

Agenda Juni-okt: Tentoonstelling ‘Lijnenspel in beweging 500 jaar tuinkunst op Twickel in de oranjerie 25/26 juni: Afscheid van de voorzitter van de Stichting Twickel, E.P. Krudop, alleen voor genodigden 1 juli: Excursie Overijssels Particulier Grondbezit; fietstocht over het land- goed. Opgave via de Landgoedwinkel. 5 t/m 19 September: Tentoonstelling Twickel op de Kaart’ in het Koetshuis, open van dinsdag t/m zaterdag van n.oo tot 17.00 uur. Meer op pagina 6 van dit Twickelblad. 12 September: Open Monumentendag Twickel op de kaart’ in Koetshuis en Archief Nu de renovatie van het huispark is voltooid, is 00k de kudde damherten teraggekeerd. Aanvankelijk is geprobeerd om de kudde in een kleiner gedeelte van de wildbaan ongemoeid te laten, maar de damherten werden onrustig van de verkleining van hun leefgebied. Cedurende anderhalf jaar zijn ze daarom tijdelijk opgevangen in een hertenkamp in Bentelo. 19 September: Moestuindag Zie ook www.twickel.nl voor meer informatie. De citrusbomen staan sinds half mei vveer buiten. De collectie van Twickel, die is onder- gebracht in de Nationale Plantencollectie, bestaat uit jonge en oude bomen. De oude bomen zijn tussen de 200 en 300 jaar oud. Rond half oktober gaan ze weer naar binnen in de oranjerie. Opening park De maand april stond geheel in hetteken van de opening van het park. Op 18 april vond de officiele opening plaats die werd verricht door mr. H.D. Tjeenk Willink, vice- president van de Raad van State. Na zijn met vele historische citaten onderbouwde toespraak werd door een aantal trompetten van verschillend formaat en vanaf diverse plaatsen in het park een indrukwekkende ‘ouverture’ geblazen. Tuin- en landschap- sarchitect Michael van Gessel, naar wie op deze dag den van zijn bruggen vernoemd is, gaf een toelichting op het Masterplan en nam de genodigden mee op een rond- leiding. Helaas was het verguldsel van de twee door hem ontworpen rozenprielen in de rozentuin nog niet voldoende uitge- hard om ze van hun beschermende om- hulling te ontdoen. Tijdens deze prachtige en met zon overgoten zaterdagmiddag maakten ongeveer 2000 bezoekers van de mogelijkheid gebruik om hernieuwd ken- nis te maken met het vernieuwde park. Zij hoefden slechts de historische toegangs- prijs van 25 cent (maar nu wel in euro’s) te betalen. Op deze dag kon, voor deze speciale gelegenheid, ook het privegedeelte van het park bezocht worden. De gezamen- lijke Deldense horeca verzorgde op het pleintje tussen de landgoedwinkel en de eikelschuur een ‘Proeftuin’ waarbij een aantal bijzondere hapjes werden geser- veerd. Na afloop was iedereen het erover eens dat het een zeer geslaagde dag was geweest. Op de pagina hiernaast een foto- impressie. Nieuw tuinengidsje en plattegrond Tijdens de opening van het park werd het eerste exemplaar van het nieuwe tuinen ­ gidsje, met de titel ‘De Tuinen van Twickel, stoer en gevoelig’ gepresenteerd. Het gidsje is voor 4,50 verkrijgbaar in de Land ­ goedwinkel. ledere bezoeker kan gratis een ‘Plattegrond met verklaring meene- men die ook aangepast is aan de nieuwe situatie en waarop de belangrijkste infor ­ matie over de tuin staat. Theeschenkerij Nu de sinaasappelbomen weer buiten staan is de oranjerie weer ingericht als theeschenkerij. De keuken zal nu definitief ingericht worden in de voormalige kantine van de hoveniers. Per 1 mei is een nieuwe medewerkster, julie Williams, in dienst ge- nomen die verantwoordelijkheid wordt voor de theeschenkerij. Jan Willem van Beusekom