pagina 22 zomer 2007

BERICHTEN lijnenspEL IN BEWEGING 500 J AAR TUINKUNST I OP TWICKEL (UNI T/M SEPTEMBER 2007 openingstijden: DINSDAG T/M ZATERDAG VAN 11.00 • 17.00 UUR We verheugen ons op een mooie warme zomer in de kasteeltuinen en de moestuin met veel belangstelling voor het histori- sche park. Er is altijd veel waardering voor al het moois dat er te beleven valt; voor de vrijwilligers en het personeel voelt dat als een schouderklopje voor alle inspan- ning, die zij zich getroosten om het in stand te houden. Het wordt 00k een jaar met veel verande- ringen in het opengestelde gedeelte van het Huispark. Het herstelplan is in voile gang. Er is begonnen met het baggeren van alle waterpartijen zoals de gracht en de ver- schillende vijvers. Na de zomer wordt begonnen met het herstel van groen en paden, het graven van een nieuwe vijver in de Wildbaan en de bouwvan bruggen, pri- elen en een colonnade. En tenslotte de bouw van de Landgoedwinkel. Het hele kar- wei moet voor 1 September 2008 zijn uitge- voerd. We zullen ons best doen om de tuin- bezoeker zo min mogelijk last te bezorgen door alle bouwactiviteiten en mocht dat toch het geval zijn dan hopen we op uw clementie! Op het programma staan weer verschil- lende evenementen zoals bijvoorbeeld de Big Band van de Delftse studenten, die op 7 juli komen spelen. Over andere muziek die in de kasteeltuinen ten gehore gebracht zal worden, worden nog afspra- ken gemaakt. De tentoonstelling ‘Lijnen- spel in beweging’ wordt weer opgesteld in de Oranjerie en gaat begin juni gelijktijdig open met de theeschenkerij. Eind augustus, begin September zal de ‘Compagny Marius’ uit Antwerpen toneel- spelen in het Overpark. Een bijzondergezel- schap dat dit jaar geen tijd heeft om op Oerol te spelen, maar wel op Twickel. Meer informatie hierover komt op www.twickel.nl en in de pers. Het belooft iets unieks te wor ­ den; een combinatie van toneel, eten, drin- ken en verrassende elementen. Van Kasteel Twickel is er een bruikleen gegaan naar Kasteel van Caasbeek in Vlaan- deren voor de tentoonstelling ‘Allemaal Bid ­ ders’, het betreft het harnas van Rodolphe van Heeckeren van Wassenaer. Voor alle stoere riddertjes die wij enkele jaren gele- den mochten ontvangen bij onze ‘Ridder- sporen misschien een leuk uitstapje. Belangrijk nog om te vermelden is het in dienst treden van Janette Hettema als nieuw gezicht in de Landgoedwinkel en de theeschenkerij. Tot slot willen we iedereen nog wijzen op onze moestuin, waar op woensdag- en vrij- dagmiddag enthousiaste vrijwilligers aan Twickel Theeschenkerij in de Oranje 1 geopend van juni t/m September 11 ttn l. in van 1KQ0 tot 16.30 uur het werk zijn om verschillende soorten oude groenterassen te verbouwen en te verkopen. Vrij rondkijken is ook al zeer de moeite waard en dan wordt het heel moei- lijk om niet met zo’n prachtig vers geplukt boeket weg te gaan. Jet Schadd Agenda Dindsdag 29 mei Opening theeschenkerij en de expositie ‘Lijnenspel in beweging’, 500 jaar Tuinkunst op Twickel. Zaterdag 9 juni Nationale Molendag. Zaterdag 7 juli Big Band van de Delftse studenten om 21.00 uur in de Paardenschuur aan de Twickelerlaan. 30 aug. t/m 2 September Tuin der Lusten, locatie toneel met de ‘Compagny Marius’.