pagina 22 zomer 1998

Hoeve De Haar. Foto: J. Mulder. de eerste planner) voor de aanleg van een golfterrein. Hierbij zou deze voormalige boerderij als clubhuis een nieuw leven krijgen. De plannen zijn echter gewijzigd. Er staat nu een nieuw clubhuis 600 meter verderop. De bestemming van De Haar bleef een open vraag tot- dat het echtpaar Nas zich aanmeldde. Zij hebben het plan de kolossale boerderij na een flinke renovatie te gebruiken als woonboerderij met ‘bed and breakfast’ faciliteiten. De plek leent zich daar uitstekend voor gezien de nabijheid van het golfterrein en het landgoed. Restauratie kas en hekwerk Dankzij een aanzienlijke subsidie van de Rijksdienst Monumentenzorg kan binnenkort een begin worden gemaakt met de restauratie van de zogenaamde Anjerkas in de moestuin. Deze kas van Engelse makelij dateert uit het begin van deze eeuw. Het is een fraai gedetailleerde constructie van hout en glas op een stenen voet. Sinds de 29 april – 14juni Tentoonstelling “Reizen naar Munster 1648 – 1998” in het Rijksmuseum Twenthe. De tentoonstelling omvat circa honderd objecten, varierend van reisboeken, reisver- slagen, atlassen en kaarten tot schilderijen, prenten, teke- ningen, affiches en reisattributen zoals koffers, reiskistjes met schrijfgerei, reisklokjes, zakkompassen en wandel- stokken. Een groot aantal voorwerpen is afkomstig uit kas- teel Twickel. Rijksmuseum Twenthe, Lasondersingel 129-131, Enschede. Openingstijden: di t/m zo van 11.00-17.00 uur. Toegangsprijzen f 7,50 voor volwassenen, kinderen en 65 plus/5,00. 12,13 en 14 mei Koetsentocht van kasteel Twickel naar Munster ter gelegenheid van de herdenking van ”350 jaar Vrede van Munster”. De driedaagse tocht begint op het voorplein van kasteel Twickel, waar de gasten 12 mei om 10.00 uur instappen. De stoet bestaat uit tien vierspannen. Ze wordt aangekondigd door twee herauten te paard en begeleid door groepen muzikanten met instrumenten uit de 17e eeuw. Een aantal ruiters sluit zich aan ter hoogte van de museumboerderij “Wendezoele” zeventiger jaren is deze kas buiten gebruik gesteld en niet meeronderhouden. De naam Anjerkas zou verwijzen naar de anjers die er werden gekweekt ten behoeve van R.F. baron van Heeckeren van Wassenaer. Hij zou ze gebruikt hebben als corsage. Een tweede project dat binnenkort in uitvoering komt is de restauratie van twee smeedijzeren poorten in het hek langs de Twickelerlaan en het lage hekwerk nabij de ophaalbrug voor het kasteel. Park Dieren In het park van het Hof te Dieren zal dit jaar een gemet- selde dam gerestaureerd worden. Deze dam speelt een belangrijke rol bij het regelen van de waterhuishouding. Ook is een subsidie ontvangen voor de voltooiing van de restauratie van de achttiende eeuwse Koningsmuur. A.H. Schimmelpenninck De zolders van Twickel Berber gen een groot aantal koffers en reistassen, onder meer van gravin Victoria van Aldenburg Bentinck, een tante van Barones Van Heeckeren van Wassenaer. Foto‘s: M. Me.Bride. 16 mei Op zaterdag 16 mei organiseert de verening Vrienden van T wickel weer de jaarlijkse T wickeldag. We vertrekken om 9.00 uur per bus vanaf het NS-station in Delden naar Voorthuizen. Na een diapresentatie van de heer Gerrit de Graaff over landgoederen in de Gelderse Vallei, brengen we een bezoek aan het landgoed De Schaffelaar in Barneveld. U kunt rekenen op een boeiende en leerzame dag. De kosten bedragen f 49,00 per persoon, inclusief vervoer, lunch en consumpties. Te zijner tijd ontvangen alle leden een opgaveformulier. 18 September Kasteelbezoek voor de leden van de vereniging Vrienden van Twickel. Nadere informatie volgt. 1 – 6 oktober Bloemen- en kunstexpositie Herfsttooi 1998 in de Paardeschuur en op de deel van de kasteelboerderij van Twickel. Als thema is gekozen voor “Bloemenboel & Paddestoel”.