pagina 22 zomer 1995

Korte berichten Gedeputeerde mevrouw Nagel en rentmeester Schimmelpenninck schudden elkaar de hand. Gedeputeerde neemt afscheid Mevrouw Nagel die lid was van het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland nam op 20 april afscheid van haar ambtelijke staf. Zij had voor deze gele- genheid het landgoed Hof te Dieren uitgekozen voor een werkbezoek. Juist hier was nogal wat te zien van projecten die in de afgelopen tijd zijn uitgevoerd mede dankzij de steun van de Provincie Gelderland. Zo werd een bezoek gebracht aan verschillende voorzieningen die het mogelijk maken dat dassen die hier nog voorkomen, zich kunnen verplaatsen tussen de Veluwe en de uiterwaarden van de IJssel zonder onder de auto te komen. Aanleg golfterrein De laatste hindemis in de bestemmingsplanprocedure voor het golfterrein is genomen. De Kroon heeft uitge- Vervolg van pagina 21 ging van oude (mogelijk was het dak gedeeltelijk van stro). Verder kwam er een Bentheimer-stenen dorpel, een aantal nieuwe ramen en deuren, een separatiewand tussen beide lokalen en werd het dak doorgetrokken, ook over de 2 aan- bouwsels. Voor al deze materialen en arbeidslonen was /1513,34 begroot. Dit bedrag werd nog verhoogd met nieuwe schoolmeubels, t.w. tafels en banken, voor /265,-. Voor „registratiekosten, advertentien, drukloonen en winst voor de aannemer” werd 12 % gerekend. (/216,66) , waardoor de totale som kwam op /2020,-Helaas is -voorzover mij bekend- geen foto van deze school bewaard gebleven.. Bronnen: Huisarchief Twickel nrs. :I555,5042,5073,5074,5075 idem : Protocollen van de Drost van TwenteRAO Zwolle: Markeboek Hasselo sproken dat de laatste bezwaren die nog tegen het bestem- mingsplan zijn ingediend niet van een zodanig belang zijn dat deze de realisatie van de golfbaan langer kunnen tegen- houden. Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen, zodat de schop direct na de bouwvakvakantie in de grand kan. Het zal nog wel meer dan een jaar duren voordat de eerste golfers toegelaten kunnen worden op de nieuwe baan te Deldenerbroek. Het laatste agrarische bedrijf dat nog actief is op het gebied waar straks het golfterrein zal komen is dat van de familie Hazenkamp. De Stichting Twickel heeft vader en zoon Hazenkamp een vervangend bedrijf aangeboden in Deldenerbroek. Dit biedt hen tevens de mogelijkheid het bedrijf te vergroten en te moderniseren. Een nieuwe lig- boxenstal is op dit moment in aanbouw. Nieuw huis voor jachtopziener Langs de Deldenerdijk tussen Beckum en Delden ver- rijst een zogenaamde Finnlog-woning. Dit wordt de dienstwoning van de jachtopziener aldaar, Wesselink. Het afwijkende bouwsysteem trekt veel belangstelling. Subsidies Monumentenzorg De stichting Twickel is blij verrast met een drietal sub- sidietoezeggingen van monumentenzorg; deze maken het mogelijk dat binnenkort een drietal restauratieklussen kunnen worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de kad- emuur aan de zuidkant van het kasteel die anderhalf jaar geleden bezweken is, de restauratie van een erker aan de voorgevel van het kasteel en een deel van de 18e eeuwse muur in het park te Dieren. Flora- en vegetatiekartering Deze zomer zullen medewerkers van de provincie Overijssel een flora- en vegetatiekartering van het land ­ goed Twickel uitvoeren. Met deze kartering hoopt men een beeld te krijgen van de vegetatiewaarden op het land ­ goed.