pagina 22 zomer 1994

Veel waardering voor rondleidingen en bijdragen aan het onderhoud Vrijwilligers onontbeerlijk voor beheer tuinen In eerdere nummers van het Twickelblad werd reeds aandacht besteed aan verschillende groe- pen vrijwilligers op Twickel. Zo kwamen onder andere de natuurvrijwilligers, die zich voor het onderhoud van natuurterreinen inzetten, aan de orde. Ook werd aandacht besteed aan de kas- teelvrijwilligers, die de diverse collecties in het kasteel inventariseren en onderhouden. In dit artikel komen de tuinvrijwilligers aan bod. Zij verzorgen rondleidingen of assisteren de tuinlie- den bij het onderhoud van de kasteeltuin. Na een grondige opknapbeurt zullen binnenkort tuin en oranjerie, weer in oude luister hersteld, te bewonderen zijn. Aanleiding voor de redactie om een tweetal tuinvrijwilligers te vragen naar hun ervaringen. Maarten Hermanussen Enthousiasme Tuinvrijwilligster van het eerste uur Lidy Kempers steekt enthousiast van wal: “Tijdens een ledenbijkomst van de Vereniging Vrienden van Twickel. In het najaar van 1985 vroeg Frits Berghuis of er belangstellenden waren voor het geven van tuinrondleidingen. Omdat ik veel belangstelling heb voor kasteeltuinen, heb ik me daarvoor meteen aangemeld samen met Mevrouw Kirch. In 1986 zijn we begonnen met rondleidingen. Het is langzamer- hand uitgegroeid tot een uiterst boeiende bezigheid. Als aantrekkelijke kanten van dit vrijwilligerswerk zie ik het buiten bezig zijn met mensen in deze prachtige oude tuin en bezoekers laten genieten van de unieke sfeer random een kasteel. Ik probeer de liefde voor het landgoed over te brengen en mensen enthousiast te maken voor de natuur- pracht en de historic. Ik vertel de tuinbezoekers dan ook over het doel van de stichting Twickel: het cultuurgoed T wickel zoveel mogelijk behouden en doorgeven zoals het destijds door de barones nagelaten is.” Rondleidingen Inmiddels zijn er 10 tuinvrijwilligers die bij toerbeurt de kassa ‘bemannen’ of rondleidingen geven. Op maan- dag-, woensdag- en zaterdagmiddag is de tuin geopend voor het publiek. Als regel zijn er op die tijden dan geen rondleidingen. Op andere tijden kunnen groepen een rond- leiding bespreken via cafe-restaurant‘t Hoogspel. “In mei, aan het begin van het seizoen, krijgen wij als rondleiders een soort jaarplaiming van tuinbaas Hans Hondebrink. Er volgt dan een bespreking met graaf Zu Castell over de tuin ­ rondleidingen en eventuele andere activiteiten. We stellen in goed overleg een schema met weekdiensten samen. Je kunt dan precies aflezen in welke week je dienst hebt.”zegt Lidy Kempers. ^zBewyc van toegang D« Twickclse tuinen zijn te bezichtigen op woensdag- en vrijdagmiddag X X X X Rondleidingen vangen aan elk half uur, voor de J 0.25 eerste maal om 1.30 uur, en voor de laatste maal om 4.30 uur. LEVENDE BLOEMEN VOORZICHTIG Afgezonden den 1W iCKELSCHE TUINEN. Aan Waardering Er bestaan overigens uitstekende contacten met de stichting. Wij worden echt bij de zaken betrokken en de vrijwilligers merken dat de stichting Twickel hun inzet waardeert. Vorig jaar nog toen de stichting 40 jaar bestond kregen de tuinvrijwilligers als blijk van waardering een prachtige speld met het Van Twickelo-wapen, een haard- ijzer, in Twente ook wel een ‘hoaT genoemd. Wij hebben toen als tuinvrijwilligers van onze kant de stichting bij die gelegenheid een boom, een ginkgo, aangeboden.” Wiedploeg Naast de groep rondleiders is er sinds 1990 ook een wiedploeg bestaande uit zes vrijwilligers actief. Een van die vrijwilligers is Mevrouw Rie Busschers. Ook zij vertelt met veel enthousiasme over haar werk: “Onze groep houdt zich bezig met allerlei karweitjes waar de tuinmannen wegens drukke werkzaamheden gewoonweg niet aan toe- komen. Zo verwijderen we onder andere uitgebloeide een- jarige planten uit borders, knippen gazonranden en helpen met het inplanten. Met een ladder proberen we de oude rozen uit de klimrozen tegen de oranjerie te halen. Ook de geraniums en de kuipplanten houden wij bij en niet te ver- geten wieden we het altijd maar terugkerende onkruid. De samenwerking met de drie tuinlieden, de heren Hondebrink, Molenkamp en Hengstman is trouwens uiterst plezierig. Over alle werkzaamheden van de wied ­ ploeg wordt vooraf met hen overleg gepleegd.” Spontaan applaus Twickel lijkt niet uit te zijn op het aantrekken van grate