pagina 22 winter 2001

Twickelgroep gaat op in Van Rossum-Elisabethgroep Groepsfoto van scoutinggroep Van Rossum-Elisabeth in Delden. Alle leeftijden en speltakken Bevers, Esta’s, Welpen. Verkenners, Rowans, Sherpa’s en Pivo’s met hun leiding zijn hier ver- tegenwoordigd. De blokhut ‘t Plaan’khoes bevindt zich aan de Kloetenweg 8. E r bestond al langere tijd samenwerking tussen de leden van de scoutinggroep Van Rossum-Elisabeth, overigens het resultaat van een eerdere fusie ener- zijds en de Twickelgroep anderzijds. Er zijn enkele speltakken samen- gevoegd en uiteraard is er veel samen vergaderd. Sinds januari van dit jaar draaien de leden van de beide groepen geheel samen. Met ingang van het nieuwe seizoen telt Delden formeel nog slechts een scoutinggroep. Voorzitter Bas Spekreijse be- schouwt deze samenvoeging niet als achteruitgang maar als een vooruit- gang. In het scoutingblad Kletsscout schrijft hij: “Met de bundeling van de aanwezige kennis en ervaring kunnen we vanaf nu een compleet programma van scouting bieden. Een grote groep heeft een brede basis voor leiding in de toekomst, in het algemeen een van de grootste knelpunten. Naar buiten toe kunnen wij ons een- duidig en dus duidelijker presenteren, bijvoorbeeld op manifestaties als koninginnedag. Wij denken meer ‘kwaliteit’ te kunnen bieden; een goed scoutingprogramma voor onze leden, want daar draait het uiteindelijk om”. Ter gelegenheid van het samengaan is er een nieuwe uniforme sjaal aan de scouts uitgereikt. De Twickelgroep droeg eerder de Van Heeckeren kleuren rood en geel. Nu dragen alle scouts eenzelfde witte sjaal op hun uniform met daarop een boom die Delden symboliseert en drie aan elkaar geknoopte touwen symbolisch voor de drie groepen Van Rossum, Elisabeth en Twickel, waaruit de nieuwe groep is voortgekomen. M.H. Tunnelproject in Dieren Onder het motto ‘Hart voor Dieren’ presenteerden de provincie Gelderland en de gemeente Rheden op 5 September een omvangrijk tunnelplan. Het plan is op verzoek van de Tweede Kamer opgesteld om een oplossing te bieden voor het toe- nemende treinverkeer door Dieren. De kern van het plan bestaat uit het ondertunnelen van de spoorlijn ter hoogte van het station en de doorgaande route voor autoverkeer. Op verzoek van Twickel is dit project in westelijke richting uitgebreid. Hier ligt het landgoed Hof te Dieren dat nogal aan- getast is door verschillende doorsnijdingen: spoorlijn, Arnhemsestraatweg en Doesburgsedijk. In dit gebied voorziet het plan in verlegging van de Arnhemse ­ straatweg naar het spoor en afsluiting van de Doesburgsedijk voor het gemotoriseerd verkeer. Er blijft dan nog maar een doorsnijding over. Dit biedt tevens de mogelijkheid twee belangrijke natuurgebieden met elkaar te verbinden. zodat de uit- wisseling van bijvoorbeeld edelherten van de Veluwe naar de IJsselvallei mogelijk wordt. Bovendien kan het ‘overpark’ gelegen tussen het spoor en de Arnhemsestraatweg hersteld worden. Hier zijn nog prachtige boomgroepen te bewonderen die we te danken hebben aan landschapsarchitect Petzold. De aanleg van een ecologische passage ter hoogte van het pad de Lange Juffer. Kaartje uit de brochure Dieren-West tussen Veluwe en IJssel Door de sterke versnippering en lawaaioverlast is dit gebied thans weinig aantrekkelijk. Het plan biedt dus vele voordelen maar is wel erg kostbaar. Verschillende betrokken overheden en andere organi- saties zijn bereid flink in de beurs te tasten. Hiermee is de financiering van 50% van het project geregeld. Nu minister Netelenbos nog! A.H.S.