pagina 22 winter 1996

Korte berichten Restauraties School in Dieren De stichting RIBO is er opnieu w in geslaagd overheids- fondsen te verwerven voor een aantal restauraties in Overijssel en de aangrenzende Duitse gebieden. Hiermee is de kans op restauratie van de watermolen te Lage en een deel van de muur van de moestuin van Twickel flink toe- genomen. Waarschijnlijk kunnen beide restauraties in de komende twee jaar uitgevoerd worden. Met hulp van de stichting RIBO werden eerder de Noordmolen, de oude zagerij, de oranjerie en andere Twickel monumenten gerestaureerd. Huurder Markenrichter Vanaf 1 november is de huur van restaurant de Markenrichter overgegaan op de familie Ter Horst. De Markenrichter gelegen aan de weg Delden – Goor werd in de afgelopen tien jaar geexploiteerd door de familie Keizer. Deze zag kans van dit enigszins ingeslapen cafe een goedlopend restaurant te maken. De familie Ter Horst is op Twickel reeds lang bekend als huurder van het Hoogspel. De ovemame heeft geen gevolgen voor de bedrijfsopzet. Het gemeentebestuur van Rheden heeft zijn oog laten vallen op een terrein nabij het Hof te Dieren als locatie voor een scholengemeenschap. De nieuwe school zal ontstaan uit de fusie van het Rhedens Lyceum met andere scholen uitde regio. De gemeente heeft de Stichting Twickelals eigenaar van een deel van het betreffende terrein benaderd. Hoewel een school met een capaciteit van maximaal 1750 leerlingen geen voor de hand liggende bestemming is nabij een fraai landschapspark ziet de stichting toch enke- le gunstige aspecten van deze ontwikkeling. Langs deze weg krijgt het huidige troosteloze terrein waar voorheen de tramremise van de Gelderse Stoomtram Mij. en later een busremise was gevestigd, weer een duidelijke bestem ­ ming. Alvorens het terrein opnieuw te bebouwen zal de forse bodemvervuiling gesaneerd moeten worden. Ook zijn gemeente en stichting het eens over de wenselijk- heid het gebied tussen het park en de spoorlijn Dieren – Arnhem opnieuw in te richten. Deze herinrichting houdt onder meer in dat de Doesburgsedijk voor doorgaand ver- keer wordt afgesloten en dat de Amhemsestraatweg wordt opgeschoven naar de spoorlijn. Na deze belangrijke ver- keersmaatregelen kan het verkeerslawaai in het park en het ‘overpark’ aanzienlijk verminderen. Ook is herstel van de oorspronkelijke lanenstructuur dan mogelijk. De komst van de nieuwe school kan dan toch nog acceptabel worden. A.H. Schimmelpenninck Na het verwijderen van het asbest werd de paardenschuur in de Steigers gezet. Foto: J. Mulder. Mannen in “maanpakken ” verwijderden asbest betonplaten op het dak van de paardenschuur. Foto: A.H. Schimmelpenninck.