Pagina 22 voorjaar 2017

auteur Rob Bloemendal

Kasteel Twickel herbergt duizenden objecten. Niet allemaal even waardevol of bekend, maar wel met een eigen verhaal. Zoals objectnummer C1066: toiletgerei voor de snor.

Over het trainen van de snor

Kasteelobject
De snor en baard zijn weer helemaal terug, ook op de buitenplaats. Zo zagen we onlangs zowel de bewoner van het kasteel als die van het bouwhuis met
een gesoigneerde baard. Dit fenomeen, wat we nu ook wel ‘hipsterisme’ noemen, kende ook al een opleving in de jaren zeventig van de 20e eeuw. Maar de gloriejaren van de snor en baard liggen nog honderd jaar eerder. Er is zelfs wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en aan de hand van het turven van foto’s blijkt de absolute piek te liggen rond 1890, toen nauwelijks nog een gladgeschoren man op de pagina’s van de Engelse geïllustreerde bladen te vinden was.
Baron Rodolphe van Heeckeren van Wassenaer (1858-1936), de laatste heer van Twickel, zien we dan ook op elke afbeelding met een fraaie walrussnor. Zijn ver jnde kleding en persoonlijke toiletgerei verraden de levensstijl
van een echte Dandy. Dit alles werd aangeschaft in de hoofdstad van de ware gentlemen, Londen. Daar bezat de baron ook een eigen appartement. Op Bond Street zit nog steeds de gerenommeerde zaak True tt & Hill waar het hiernaast afgebeelde doosje toiletgerei rond 1900 is gekocht. True tt, zo lezen we op de verpakking, had bovendien vestigingen in de Britse of ciersplaatsen Aldershot en Sandhurst. Het dragen van een snor, teken van mannelijkheid en bovendien luchtzuiverend, was voor militairen verplicht.
De merknaam is Guaranine – ‘for the growth and special training of the moustache’. De groei werd gestimuleerd door het extract van de tropische Guarana plant, dat een extreem
hoge concentratie cafeïne bevat. Tegenwoordig is de plant bestanddeel van hippe energiedrankjes. De training van de snor vond dan plaats door de snorpunten met de bijgeleverde houtjes en papiertjes te xeren, direct nadat de vloeistof was ingeborsteld. Het moet een koddig gezicht zijn geweest, de baron met een snor vol eurige parapluutjes. Helaas is daar geen foto van. Het blijft verbazen dat ook dit soort objecten
op het kasteel is bewaard, het maakt
de collectie tot een ware tijdscapsule. Misschien kan de nieuwe rentmeester
er zijn voordeel mee doen.