pagina 22 voorjaar 2008

BERICHTEN Jaarkaart voor de Kasteeltuinen Maart-aanbiedin van de Landgoedwinkel Twickel van € 17,50 voor € 15,- Het voorjaar ligt aan onze voeten en niet alleen het voorjaar, maar een heel jaar vol verrassende evenementen op de Buiten- plaats. In de eerste plaats zijn we allemaal heel nieuwsgierig hoe straks na alle veranderin- gen het kasteelpark zich presenteert. Nu is het nog een modderpoel op veel plaatsen, maar wanneer de paden er volgens het ont- werp van Michael van Gessel zijn aange- legd, het gras weer gras wordt, de bladeren aan de bomen komen, de bomen weer kun- nen spiegelen in de oude en nieuwe vijvers, dan is het moment daar waarnaar we met spanning hebben uitgekeken. En voor iedereen die dit mee wil beleven, hebben we in maart de jaarkaart voor de kasteeltuinen in de aanbieding van € 17,50 voor € 15,-. Een heel jaar de seizoenen kunnen volgen moet een voorrecht zijn. Verder worden er verschillende bruggen gebouwd. Hedendaagse ontwerpen, maar in harmonie met hun omgeving. Een pri- eel op het bergje, een ontwerp van Zocher, maar nooit uitgevoerd, wordt nu gebouwd met pilaren van Hof te Dieren; 00k dit wordt een bijzonder bouwwerk. Bij de nieuwe ingang zal straks de Land ­ goedwinkel verrijzen, een ontwerp van het Harmonisch Architecten Bureau door Mar ­ cia Mulder. Transparant zal het worden en transparant zal het zijn. Door een tunnel ervaar je de natuur in het park, misschien moeilijk uit te leggen, maar het gebouw zal zich zelf aan de bezoekers presenteren en dan wordt duidelijk wat de architect voor ogen had en hoe het gelukt is. Daarnaast bieden we weer veel van het- zelfde, omdat we houden van tradities. Om te beginnen ‘Voorjaar op Twickel’, waar in de kasteeltuinen de ‘bollen-pracht’ valt te bewonderen. Was het lente gevoel nog niet optimaal aanwezig, dan zal dat na het zien van al dit moois er zeker wel zijn. Vervolgens gaan de kasteeltuinen weer open. Er is weer een fietstocht georgani- seerd langs de boerenerven van de pach- ters, die hun producten leveren aan de Landgoedwinkel. De tocht zal 00k langs de moestuin gaan, waar men kan afstap- pen om ‘eenjarigen’ en stekjes te bemach- tigen. Wanneer in mei de citrusbomen weer de Oranjerie verlaten hebben, is er vanaf begin juni weer ruimte voor de thee- schenkerij. Muziek zal klinken in de Paardenschuur of in de tuinen; in ieder geval bij een nieuw evenement in samenwerkding met kwekerij de Border‘Rozengeur en Maneschijn’, maar daarover meer in het volgende Twickel- blad. De meeste evenementen zijn vrij toe- gankelijk, anderen vrij toegankelijk met de jaarkaart. Nu nog wordt er hard gewerkt om straks klaar te zijn om de tuinbezoekers te ont- vangen. Wees Welkom. Jet Schadd Agenda Vanaf april Moestuin geopend op woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16.00 uur. 17 en 18 april ‘Voorjaar op Twickel’ van 11.00 tot 17.00 uur. 2 mei Opening kasteeltuinen dinsdag t/m zaterdag van n.oo tot 17.00 uur. 11 mei ‘Fietsen langs boerenerven.’ Routebeschrijving gratis af te halen bij de Landgoedwinkel tussen 12.00 en 14.00 uur. 27 mei Opening theeschenkerij in de Oranjerie. Zie 00k www.twickel.nl voor meer informatie.