pagina 22 voorjaar 2006

BERICHTEN De winter, hoe kan het ook anders, wordt altijd gebruikt om ons voor te bereiden op het volgende seizoen van de Buitenplaats. We maken een vroege voorjaarsstart op maandag 17 april (2e Paasdag) met ons jaarlijks terugkerende evenement ‘Voorjaar op Twickel’. Andere jaren waren er in het najaar vooral duizenden tulpen en andere bollen gepoot. Door ongedierte werd dit jaar de beplanting aangepast en daardoor ligt het accent meer op ‘vergeet mij nietjes’ met hyacinten en keizerskronen, maarze- ker niet minder spectaculair. Het zal een heel feestelijk gezicht zijn deze eerste kleu- ren in het voorjaar. Op deze bijzondere ‘familiedag’ wordt vooral ook aan de kinde- ren gedacht, zij kunnen ‘eieren’ zoeken en meer leest u in het bericht over My Place. Op zondag 7 mei organiseren we een fiets- tocht langs ‘Twickel-erven’ om in de stallen te kijken en kennis te maken met de pach- ters die producten leveren aan de Land- goedwinkel. Op dit moment worden er plannen ge- smeed om weer een expositie te organise ­ ren in de Oranjerie over de ‘Tuinhistorie van Twickel’ met als belangrijk onderdeel het laatste plan van landschapsarchitect Michael van Cessel, dat in de komende jaren zal worden verwezenlijkt in het kas- teelpark. We hopen dat onze tuinbezoeker niet te veel last heeft van alle werkzaamhe- den, maar wij weten dat er nog altijd heel veel stilte en mooie plekjes te vinden zijn zoals de formele-tuin rond de Oranjerie met als rustplaats na 30 mei deTheeschen- kerij en de rotstuin daar pal achter en na- tuurlijk de herstelde ‘rozentuin’, die jaar z’n puberteit beleeft. Hetvolwassen zijn duurt nog even… Als laatste wil ik er in het voorjaar op wij- zen dat de jaarkaart voor Kasteeltuinen en Park weer te bestellen is bij de Landgoed- winkel, de entreeprijzen voor de Kasteeltui ­ nen zijn dit jaar niet verhoogt mede door het instellen van het betaald parkeren in 2005. Voor prijzen en meer inlichtingen www.twickel.nl. En wat betreft de Landgoedwinkel moet het duidelijk zijn dat betalende klanten natuur- lijk niet voor het parkeren betalen, zij krij- gen een uitrijdmunt bij hun aankopen. Tuinbezoekers betalen wel € 1,- voor het parkeren, maar bezoekers die ‘vallen’ voor een Landgoedproduct en overgaan tot ver- koop (bedrag moet wel meer dan € 5,-) natuurlijk weer niet! Jet Schadd Agenda Actuele informatie is te vinden op de websites: www.twickel.nl en www.vrienden van twickel.nl 17 april (2e paasdag) ‘Voorjaar op Twickel’, van n.oo tot 17.00 uur. 2 mei Kasteeltuinen open, dinsdagtot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. 7 mei Fietstocht langs ‘Twickelerven’, start vanaf 12.00 uur tot 14.00 uur bij de Landgoedwinkel, Twickerlaan 7, Ambt Delden. 30 mei Opening Theeschenkerij in de Oranjerie, tijdens tuinopenstelling van n.oo tot 16.30 uur. 30 mei Opening van de expositie over de ‘Tuinhistorie van Twickel.’ My Place Expert-seminar op Landgoed Twickel op 27 en 28 april 2006 De ‘European Heritage Laboratory’ heeft het initiatief genomen tot het project ‘My Place Het project is gericht op de bescher- ming van historische landgoederen en bui- tenplaatsen in Europa. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om restauratie van de buitenplaatsen; voorop staat het kweken van begrip en waardering voor het cultureel erfgoed bij de plaatselijke bevolking, met als uiteindelijk doel dat de bevolking zich betrokken en medeverantwoordelijk gaat voelen voor de instandhouding van het lo- kale landelijk erfgoed. Het gebrek aan ge- voel van betrokkenheid bij de openbare ruimte is een wijdverbreid probleem in ste- delijke gebieden in Europa en leidt op veel plekken tot verwaarlozing, slecht onder- houd en zelfs vandalisme. De Stichting Twickel is gevraagd om naast Chiswick House en Grounds in Engeland en Muzakowski/Muskauer Park op de grens van Polen en Duitsland gastheer te zijn voor een meeting van dit project. Vele inter- nationale experts zijn uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de hierboven geschetste problematiek. Daarnaast is ons gevraagd om op 2e Paas ­ dag de kasteeltuinen van Twickel open te stellen en op die manier mensen in de ge- legenheid te stellen een bezoek te brengen aan het culturele erfgoed. Naast de voor- jaarspracht van kleur en jong groen zullen er die dag extra attracties georganiseerd worden zoals eieren zoeken in de Wildbaan voor kinderen, er zullen ‘Lente’gedichten worden voorgedragen en ‘Lente’verhalen worden verteld. En hopelijk zorgt een war- me ‘Lente’zon voor nog meer ‘Lente’gevoel die dag. De Kasteeltuinen zijn open van n.oo tot 17.00 uur, entree € 4,-, kinderen tot 12 jaar en begeleiders van rolstoelen vrij. Jet Schadd