pagina 22 najaar 2012

Inspiratieboerderij duurzame oplossmgen Annemarie Kristen is een naaste ‘noaber’ van Twickel met hart voor het milieu. Op het melkveebedrijf van haar man aan de Veldweg wi! ze een Inspiratieboerderij op het gebied van duurzaamheid oprichten. Zij stelt dat iedereen een steentje kan bijdragen aan een beter milieu zonder in te boeten op luxe en verworvenheden.”Het is leuk en verslavend.” “Het thema duurzaamheid houd mij al lang bezig. Na mijn studie aan de HTS heb ik jaren gewerkt aan milieuvraagstukken (bodemsanering, geluidsonderzoeken, af- valbeheer en veiligheid). Momenteel werk ik bij de gemeente Hengelo op het gebied van zorg en gezondheid. Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, wil ik me blijven inzetten voor een goed (en beter) milieu. Ik wil bewust en er niet onnaden- kend op los leven. Er zijn fascinerende en vaak simpele alternatieven voor een meer duurzaam leven. Teruggaan naar het stenen tijdperk is niet nodig, wel moet je durven vertrouwen op de natuurlijke bronnen (zon, wind, aarde). Geitenwollen sokken mogen in de kast blijven; een power T-shirtje dat via nanotechnologie energie haalt uit je bewegingen is (in de nabije toe- komst) een hip altematief.” “Eind vorige eeuw wilden we al duurzame energie op eigen grond opwekken. Maar het plan om twee windmolens te plaatsen, stuitte op bezwaren van de gemeente Hof van Twente. Sinds 2010 wekken we energie op via de zon. We hebben met hulp van een provincial regeling ons staldak voor- zien van zonnepanelen. Vorig jaarzijn ook op het dak van een nieuwe schuur zonne ­ panelen geplaatst. Nu produceren we meer elektrische energie dan dat we met ons bedrijf en twee woningen verbruiken. Afgelopen mei hadden we in een week zoveel zonnestroom geproduceerd waar- mee we een jaar lang kunnen melken! De opbrenst van onze zonnepanelen wordt op een bord getoond dat vanaf de weg zicht- baar is. Regelmatig stellen passanten hier- over vragen. Ik vind het leuk om hierover in gesprek te gaan.’’ “Op zoek naar (betaalbare) mogelijkheden om minder fossiele brandstoffen te gebrui- ken hebben we afgelopen mei onze benzine- auto ingeruild voor een elektrische. We rijden nu de meeste kilometers op zonne ­ stroom. Een geweldige ervaring! Het is een nieuwe sport om zoveel mogelijk kilo ­ meters te persen uit een kilowatt zonnestroom. We hebben ook een lucht- warmtepomp besteld die warmte uit de buitenlucht gebruikt om het water in onze vloerverwarming op te warmen. De reste- rende warmte die nodig is, wordt geprodu ­ ceerd met zonnestroom. Hoera, weer een stapje dichter bij klimaatneutraal! Voort- durend bekijken we hoe onze bedrijfs- processen energetisch slimmer kunnen worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de installatie van een warmteterug- wininstallatie en een frequentieregelaar voor de melkmachine." “Duurzaamheid is een modewoord, een containerbegrip, veel ge- en misbruikt. Maar actief bezig zijn met duurzaamheid is noodzakelijk. Omdat ik het leuk vind onze ervaringen over te brengen op scho- lieren, (collega)bedrijven en particulieren heb ik de Inspiratieboerderij Duurzaam in Hof van Twente opgericht. Ik wil laten zien hoe eenvoudig, bewust en kosteneffectief voor duurzame oplossingen gekozen kan worden. Ik ga hierbij verder dan het thema energie. Ook kleine simpele gedragsveran- deringen dragen bij aan een beter milieu. Nu nog geef ik demonstraties en presenta- ties in onze schuur maar in de toekomst wil ik ze ontvangen in een “echte” bedrijfs- ruimte. Samen met de Saxion Hogeschool werk ik een plan uit waarbij in de schuur een zogenaamde inpandige doos wordt gemaakt. Deze doos wordt van stro ge- bouwd. Studenten en de productontwikke- laar werken de innovatieve techniek samen uit. De gemeente Hof van Twente en de provincie Overijssel ondersteunen mijn initiatief en hebben mij een subsidie ver- strekt. De eerste reacties zijn goed!” Annemarie Kristen Voor meer informatie: www.123website.nl/DuurzaaminAmbtDelden