pagina 22 herfst 2002

Korte berichten Voorplein Nettelhorst Van de vroegere havezate Nettelhorst bij Lochem resteert niet veel meer dan een fors bouwhuis bij de resten van het huis dat rond 1875 gesloopt is. De grootse aanleg is echter nog wel te herkennen aan de indrukwekkende eiken- lanen die een rechthoekig patroon vormen rond de oude huisplaats. Om ook het vroegere voorplein en de omgeving van het overgebleven bouwhuis iets van zijn vroegere allu ­ re terug te geven heeft landschapsarchitect Van Gessel een plan opgesteld. Dit voorziet in het herstel van de symmetri- sche aanleg op het voorplein bestaande uit een ovaal gras- perk met een rondgaand pad. Daaromheen eveneens sym- metrische beplantingen bestaande uit taxus en beukenhagen. Met hulp van een subsidie van de provincie Gelderland en veel inzet van de bewoners Hendriksen en Boers van het bouwhuis is het werk inmiddels geklaard. Binnenkort volgt nog de aanleg van een houten brug ter plaatse van de weer opengegraven buitengracht. Het wordt de nieuwe toegang tot het voorplein precies zoals het hoort, in de as van de hoofdlaan. Het voorplein van het Bouwhuis op de Nettelhorst. Foto: A.H. Schimmelpenninck, 2002. Herstelplan park Twickel In 1999 stelde landschapsarchitect Michael van Gessel zijn ‘masterplan’ voor het herstel van het Twickelpark op. Het plan oogstte veel lof zowel van de diverse betrokken instanties als van de vele geinteresseerden. Vervolgens heeft Van Gessel zijn plan verder uitgewerkt ter voor- bereiding van de uitvoering die fasegewijs zal plaats- vinden. De eerste fase die voor uitvoering in aanmerking komt is het zuidelijk deel van het ‘huispark’, het gedeelte dat tussen het kasteel en de oude kern van Delden ligt. Aangezien het hele park een rijksmonument is en de uit ­ voering een kostbare aangelegenheid is, heeft de stichting een subsidie bij Monumentenzorg in Zeist aangevraagd. Helaas kan deze aanvraag niet in behandeling worden genomen omdat er voor dit soort ‘groene monumenten’ nog geen subsidieregeling bestaat. Monumentenzorg is hier wel mee bezig: men wil een werkgroep samenstellen die met een voorstel zal komen. Hoe lang dit allemaal gaat duren kan men niet zeggen. Ondertussen blijft het werk maarliggen. A.H. Schimmelpenninck Het weggetje langs de Schaapskooi dat inmiddels opnieuw bestraat is. Foto: A.H. Schimmelpenninck, 2002. Gevraagd: Appels en peren Welke bewoner van het landgoed Twickel heeft geen boomgaard? Omdat de landgoedwinkel graag appels en peren wil verzamelen om er dit najaar wijn van te laten maken voor de verkoop, vroegen wij ons af welke bewoner er te veel heeft voor eigen gebruik. Voor ‘appelwijn’ kunnen niet alleen appels, maar ook peren worden ingeleverd. Het fruit wordt eerst geperst. Daarna wordt het sap in grote vaten opge- slagen, waar het langzaam kan rijpen tot het wijn is geworden. Vervolgens wordt het na ongeveer een jaar gebotteld. Met een mooi etiket is de fles daarna te koop in de winkel. Het vraagt dus wel wat geduld, maar voor een heerlijke fles fruitige wijn moet dat geen bezwaar te zijn. Heeft u belangstelling om uw appels en/of peren aan ons te leveren neem dan contact op met de landgoedwinkel (074 -376 1020). Over een beloning in natura of een vergoeding wordt nog nagedacht. Vanaf vandaag kunt u de bewaarappelen en peren gaan sparen voor 12 oktober a.s. en de laatste week kunnen nog de valappelen en peren worden geraapt. Een beurse of rotte plek is niet erg, maar het moet niet de andere appels of peren aansteken. Het fruit wordt verzameld op zaterdag 12 oktober van 11.00 tot 15.00 uur bij de Moestuin, Twickelerlaan 11, Ambt Delden. Voor fruit van de buitenbezittingen van Twickel kunnen andere afspraken worden gemaakt. Jet Worst