pagina 22 herfst 1998

Een delegatie van Twickel en de pachterscommissie bracht een bezoek aan het Kampereiland. Foto: A.H. Schimmelpenninck. pachterscommissie, was in juni te gast bij de gemeente Kampen. De heer Kremers leidde het gezelschap rond over dit bijzondere gebied. Ook werd kennis gemaakt met enke- le bestuursleden van de pachtersvereniging. Hoewel Twickel en Kampen tot de grotere verpachters behoren zijn er opvallende verschillen tussen beide gebieden. Aangezien hier de gemeente als verpachter optreedt zijn beslissingen overpachtzaken vaak ook politieke beslissin- gen. Dit is niet altijd even gemakkelijk. Wenteltrap hersteld In de Noordvleugel van kasteel Twickel bevindt zich een kleine gietijzeren wenteltrap die dateert uit de negen- tiende eeuw. Deze was in onbruik geraakt. Recent is de wenteltrap weer gecompleteerd en opnieuw in gebruik genomen. Watermolen Lage De Stichting Ribo heeft al verschillende objecten op het landgoed Twickel gerestaureerd. Tegenwoordig werkt deze Stichting ook over de grens. Zo kon de Ribo thans betrokken worden bij een forse restauratie van de water ­ molen te Lage. Deze fraaie molen vormt het centrum van het landgoed Lage net over de grens bij Ootmarsum. A.H. Schimmelpenninck Herinrichting Deldeneresch Wandelaars kunnen straks profiteren van nieuwe zandwegen op de Deldeneresch. Foto: H. Gierveld. Door de herverkaveling van de Deldeneresch is het bedrijf van de familie Hietbrink van erve Raesfelt ver- plaatst naar het erve Sanderij aan de Langestraat. Hier wordt een Groen Label stal gebouwd, die naar verwachting in oktober gereed zal zijn. Een deel van de gronden is al verkaveld en in gebruik genomen. Daarbij is ook twee hec ­ tare grand met ruigtestroken, hegggen en graan ingericht als broed- en schuilplaats voor de patrijs. H. Gierveld Landgoedkampen Deze zomer vond in het park van het Hof te Dieren het zevende A.N.W.B. landgoedkamp plaats. De deelnemers werkten in de ijskelder, staken plaggen, verwijderden vlier en esdoorn en legden de fundering van een voormalige kas bloot. Men plaatste hekwerken en tenslotte werd er puin geruimd. De fundamenten van de broeikas laten zien hoe een en ander in elkaar heeft gezeten: er is een kolenhok geweest van waaruit de kolen door middel van een schuifstel in de ketel kwamen, waarmee de kas werd verwarmd. Kijkje vanafde stenen brug op de vijverpartij van het Hofte Dieren. Foto: R. Blom. Dit voorjaar is een begin gemaakt met de uitvoering van het plattelandontwikkelingsproject “Herinrichting Deldeneresch”. Het project brstaat uit vijf delen: Herverkaveling landbouwgronden; aanleg en herstel van recreatieve voorzieningen; herstel van landschappelij- ke beplantingen; onderzoek naar de bedrijfsontwikkeling van agrarische bedrijven en de inrichting van een leerveld. Met drie van de vijf delen is begonnen. Het herstel van de landschappelijke beplantingen en de inrichting van een leerveld starten dit najaar. Ook op Twickel werkten landgoedkampers aan een kas. In dit geval aan een object dat nog net overeind staat. Het gaat om de vervallen anjerkas in de moestuin, waar de glas- resten zijn uitgebroken. Op Twickel hield men zich ook bezig met het opruimen van een schuur bij het erve Uenk in Woolde, het plaatsen van een bruggetje in het bos en het maaien van een wintervoorraad hooi voor de damherten in het kasteelpark. R. Blom en G.J. Roelofs