pagina 22 herfst 1996

Rogge-oogst bij de museumboerderij Wendezoele. Foto: A.H. Schimmelpenninck. A.H. Schimmelpenninck De sfinx laat haar verbanning uit de paardeschuur gelaten overzich been komen. In vroe- ger dagen sierde zij het dak van de orangerie. De frisse buitenlucht is haar wellicht niet onaangenaam. Foto: A.H. Schimmelpenninck. Roggemaaien Achter de museumboerderij Wendezoele aan de Twi- ckelerlaan worden verschillende traditionele gewassen geteeld. Een aantal oudere vrijwilligers demonstreerde hoe de oogst in zijn werk ging. Onder het motto ‘blie dat ’t nich meer hoef, blie dat ik ’t nog kan’. Ook de jonge gene ­ rate mocht het echte handwerk eens proberen. Restauratie Paardenschuur Direct na de zomervakantie is de Paardenschuur onder handen genomen. Alvorens te kunnen beginnen moest echter heel wat opgeruimd worden. Dit le verde een aardig plaatje op. Woolde De gemeente Hengelo heeft aangekondigd gebruik te willen maken van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Langs deze weg wil men voorkomen dat percelen waar op termijn bouwplannen bestaan in handen komen van specu- lanten. Ook enkele percelen van Twickel gelegen langs de Westermaatsweg te Woolde vallen onder dit besluit. Naar aanleiding hiervan heeft het stichtingsbestuur de gemeente laten weten geen enkel voomemen te hebben deze percelen te verkopen. Zoals bekend is de stichting een tegenstander van verdere bebouwing van Woolde.