pagina 21 zomer 2011

21 J A A R G A N G 2 O Z O M E R 2 0 11 ritth Twickel In het eerste ontwerp dot Andre voor Twickel schetste ligt achter de oranjerie een slangen- vijver (T) die phots biedt aan watervogels (U). Het water stroomt via een stuw (V) in de buitengracht. In de perken naast de oranjerie staan grote vazen (R, in het linker- gedeelte) en beelden (Q, in het rechter- gedeelte). Op de hoeken staan bakken met fuchsia’s (K). Voor de oranjerie liggen een bassin met waterlelies (O) en verdiepte parterres (C). Uiterst links staat een Pergola (P). Het eerste ontwerp toont op het voorplein tussen de beide bouwhuizen een "parterre des ddpendances". De achterplaats wordt ingenomen door een intieme “jardin du chateau" (J) met paden en rustbanken en een parterre waarin een grote fuchsiabak (K) centraal staat. Hugo Poortman, die zich dankzij deze op- dracht weer in zijn geboorteland vestigde. Binnen de grachten verrezen de nu nog bestaande parterres de broderie, een berceau van haagbeuken en een doolhof. Op afstand van het huis ontstond een landschapspark. In beide gedeeltes namen bijzondere, oude bomen een vooraan- staande plaats in. Vanuit Weldam kwam Andr6 in contact met familieleden van graaf Bentinck. Zo ontstonden ontwerpen voor Middachten, Amerongen en Twickel, het bezit met Bentincks zwager Rodolphe Frederic van Heeckeren van Wassenaer. Voor Twickel maakte Andre drie opeen- volgende ontwerpen. Een eerste ontwerp toont een bewerkelijke aanleg random de bestaande oranjerie en het huis. Hierna volgde overleg met Hugo Poortman. Op de tweede tekening is de oranjerie vervangen door een grote wintertuin en vier kassen. Tenslotte ontwierp Andre rond de oranjerie en het huis een tuin met een wat bescheidener aanpak. Ook deze aanleg viel niet in de smaak. Waarschijnlijk kregen de baron en Andr6 er genoeg van, want daar bleefhet bij. In 1897 werd naareen schets van Poortman, een verdiept terras voor de oranjerie uitgevoerd dat in de volgende jaren verschillende invullingen kreeg. Aafke Brunt Meer informatie is te vinden in het hoofdstuk F. Andre-Olivier, Edouard Andrt, createur de jardins en Europe) op de website http://archives.cg37.fr en op de website www.weldam.nl