pagina 21 zomer 2009

Hotel Restaurant Het Witte Paard in nieuwe handen In September 2008 is het vanouds bekende hotel restaurant Het Witte Paard 00k weI bekend onder de oude naam ‘In den Drost van Twente in nieuwe handen; Jan ten Brummelhuis (34) en Nathalie Bauhuis (32). Beide hebben hun sporen verdiend in bekende horecagelegenheden als ‘Kaatje bij de Sluis’ in Blokzijl, ‘Het Koetshuis’ in Enschede en, dichterbij, ‘Het Schaajje aan de Almelosestraat. De in Delden geboren Jan greep de mogelijkheid om in zijn geboorteplaats een hotel restaurant te beginnen met beide handen aan. uit twee restaurantgedeelten en een kleine tussenruimte. Overwogen wordt om de serre weer te herbouwen waardoor nog een extra ruimte gecreeerd kan worden. Het hotelgedeelte is in de jaren zeventig ver- plaatst naar de naastgelegen woningen waarin zes hotelkamers zijn ingericht met elk een specifleke inrichting. Bij dit gedeelte hoort 00k een eigen buitenruimte met een bescheiden zwembad. Jan Willem van Beusekom In 1836 werd het pand aan de Hengelo- sestraat, dat nu strategisch gelegen is tus- sen de stad en het villapark, aangekocht door Jacob Derk Carel van Heeckeren. Om- dat de eerste huurder er al een herberg be- gon is de horecabestemming al bijna 175 jaar aan het pand verbonden, al is het van- af 1850 pas officieel een herberg met een tapvergunning. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd op de dubbele staldeuren een afbeelding van een ruiterte paard geschilderd. Het zou gaan om de Postiljon van Longjumeau, uit de gelijkna- mige opera van de Franse componist C.A. Adam die baron van Heeckeren in Parijs bezocht zou hebben. Vanaf dat moment is de naam ‘Het Witte Paard’ in gebruik ge- raakt. Op de afgebeelde fotokaart uit 1880 is deze schildering al te zien die in 1893 nog eens is overgeschilderd door de schil- der R.J. Voermans uit Zutphen. Vanaf 1992 wordt het 00k een logement genoemd, voor het eerst met de naam De Drost van Twente, aanvankelijk zonder ‘In’. Beide na- men zijn sindsdien naast elkaar in gebruik geraakt maar Jan en Nathalie hebben ge- kozen voor de naam: Hotel & Restaurant Het Witte Paard. Merkwaardig is nog dat tussen 1906 en 1932 de vergunning tot het verstrekken van sterke drank op naam stond van Baron R.F. Van Heeckeren. De huurder kreeg een week- salaris en een deel van de winst. In 1936 is sprake van een hotelpension bestaande uit gelagkamer, eetkamer, bovenvoorkamer, bovenachterkamer, serre en 6 hotelkamers. De bezoekers werden beziggehouden met koor- en muziekuitvoeringen in detuin en voor de kinderen is er een speeltuin. Op een ansichtkaart met wandelmogelijkheden uit ca. 1935 werd het hotelpension aangeprezen als het adres voor ‘Flensjes en Spekpanne- koeken’. Inmiddels is de keuken op een Het Witte Paard op een fotokaart uit 1880 (r). hoger niveau gekomen. Verschillende eige- naren hebben geprobeerd een speciale sfeer te introduceren die niet altijd even goed aan- sloeg. De huidige inrich ­ ting maakt een degelijke en bijdetijdse indruk met als basiskleuren bruin en wit. De indeling bestaat Hotel al Restaurant Het Witte Paard Hengelosestraat 8, 7491 BR Delden www.witte-paard.nl Het Witte Paard in 2009. Proeftuin Deldense horeca in park. Het Witte Paard was 6en van de acht Deldense horecagelegenheden die meewerkten aan de opening van het gerenoveerde huispark, op 18 april. Tussen de Landgoedwinkel en de Eikelschuur was een proeftuin ingericht waar de Deldense horeca zich met een keur van bijzondere hapjes presenteerde. Veel van de bijna 2000 bezoekers, vooral uit Delden en omgeving, brachten een bezoek aan de proeftuin om daar onder het genot van een drankje en een hapje na te genieten.