pagina 21 zomer 2003

Samenwerkingsovereenkomst De Stichting Twickel en het gemeentebestuur van de Hof van Twente zijn het in grote lijnen eens geworden over verschillende onderwerpen die voor beide van belang zijn. Het gaat hierbij onder andere om een grondruiling waarbij de gemeente gronden verwerft voor woningbouw aan de zuidzijde van Delden (Braak-West) en de stichting gron ­ den overneemt van de gemeente in de Lage Mors. Een ander onderwerp dat ook in de samenwerkingsovereen ­ komst wordt genoemd is het Recreatieplan Twickel met de bijbehorende verkeersmaatregelen. A.H. Schimmelpenninck rentmeester De medewerkers en genodigden van museumboerderij De Wendezoele vierden het tienjarig bestaan van deze instelling. Folo: A.H. Schimmelpenninck. Foto: H. Spijkerman. Paasvuur op Koninginnedag Eindelijk kon het paasvuur gaan branden. Tijdens de paasdagen was het te droog geweest. Op Koninginnedag ging de vlam erin, maar toen was het buiten wel erg nat en bovendien bitter koud.