pagina 21 zomer 1998

Hans Hondebrink, hoofd van de Tuinen van Twickel, zoekt voor het komende seizoen een aantal enthousiaste rondleiders. De voorkeur gaat uit naar in de directe omge- ving van Twickel wonende tuinliefhebbers die zich willen verdiepen in heden en verleden van de Tuinen van Twickel. Enige ervaring in het overdragen van kennis is gewenst. Belangstellenden kunnen een briefje schrijven naar Hans Hondebrink, Bomsevoetpad 4,7495 VM Ambt Delden, tel. (‘s avonds) 074 – 376 3774. Twickel op internet Dankzij de diensten van de Overijsselse Bibliotheek Dienst biedt de internetsite http:Avww.obd.nl/instel/twic- kel/twickelb.htm een overzicht van de in de vorige Twickelbladen verschenen artikelen. Informatie over het Huisarchief Twickel vindt u in de site http:/www.obd.nl/instel/twickel/twickel.htm. Ten behoe- ve van scriptieschrijvende scholieren en studenten is deze laatste site uitgebreid met een literatuuroverzicht. Deze lijst omvat een groot aantal titels van boeken en tijdschrift- artikelen over de historie van de onder de Stichting Twickel ressorterende landgoederen. Op 13 maart vond de officiele ondertekening plaats van een akte waarbij naast de Stichting Twickel ook de Vereniging Natuurmonumenten en de Stichting Het Overijssels Landschap als partijen optraden. Vanwege het bijzondere karakter van deze transactie was de notaris op het kasteel uitgenodigd waar de akte in de bibliotheek ondertekend werd. Het gaat om een ruiling die tot doel heeft het beheer van verschillende natuurterreinen in Overijssel efficienter te maken. Voor Twickel betekent dit het afstaan van circa 1 1 ha natuurterrein in Brecklenkamp aan Het Overijssels Landschap. Middels de driehoeksruil gaat het eigendom van het Stepelerveld (circa 28 ha) tussen Beckum en Haaksbergen over naar Twickel. Samen met het Veldsnijdersven dat Twickel enkele jaren geleden kon kopen van een particulier vormt het Stepelerveld een fraaie afronding van het landgoed Twickel in deze omgeving. Meer informatie over dit gebied is te vinden in het Twickelblad van december 1995. Hoeve De Haar Sinds 1985 maakt Hoeve De Haar in Deldenerbroek deel uit van het landgoed Twickel. Kort daama onstonden i / I ¥ ■ De ondertekening van de driehoeksruil vond plaats in de kasteelbibliotheek. Foto: J.A. Lensink.