pagina 21 zomer 1997

Korte berichten J.H. Wes. Foto: familie Wes. In memonam Jan Hendrik Wes, 1916- 1997 Op 13 februari 1997 overleed de heer Jan Hendrik Wes. Hij is tachtig jaar geworden. Zijn vader was pachter van Twickel op het erve de Hondeborg in Zenderen. Op 19 apri 11945 trad de heer Wes in dienst van Twickel. Met zijn gezin nam hij zijn intrek in het huis Braamrot aan de Twickelerlaan. Hendrik Wes werd aangesteld als medewerker van de kasteelboerderij. In die tijd liepen daar nog elf trekpaarden. Drie van de zes personeelsleden werkten als voerman. Dit werd ook de taak van Hendrik Wes. Met paard en wagen vervoerde hij de melk naar de zuivelfabriek van Ensink in Delden, hij ploegde het bouwland en hielp in de bossen bij het ruimen van het hout. Na het vertrek van een collega verzorgde Wes het rnelk- vee. Hij kon uitstekend met dieren omgaan. Bij ziekte of andere calamiteiten stond hij dag en nacht voor hen klaar. Toen in 1970 het bedrijf werd afgebouwd en het melkvee werd verkocht, bleef Wes als laatste personeelslid op de kasteelboerderij. Hij voerde het jongvee, maaide het gras en verbouwde mai en aardappelen. Hendrik Wes hield van alles wat groeit en bloeit. Hij was het liefstbuiten in de natuurof in zijn tuin. Hij was een vriendelijk mens en een prettige collega. l£ Monumentenlijst De lijst van Rijksmonumenten in Stad en Ambt Delden is onlangs flink uitgebreid. Tot voor kort kwamen op deze lijst bijnaalleenpanden voor die dateren van voor 1850. In de afgelopen jaren is een uitgebreide inventarisatie uitge- voerd van alle monumentwaardige panden uit de periode 1850 tot 1940. Hieruit is een selectie gemaakt. Deze pan ­ den zijn vervolgens op de monumentenlijst geplaatst. Voor het landgoed Twickel betekent dit dat een groot aantal pan ­ den in de gemeenten Stad en Ambt Delden op de Rijksmonumentenlijst zijn geplaatst. Hieronder vallen het moestuincomplex, de Watertoren, de villa Bagatelle, de villa Cramershof, (beide in Stad Delden) en het jachthuis Wanink op de Deldeneres. Nu ook de Watertoren op de rijkslijst is geplaatst kan de restauratie voortgang vinden. A.H. Schimmelpenninck Brieven Dit is een foto die wij in de zestiger jaren op Twickel gemaakt hebben. Het hek stond in de buurt van het huis van de jachtopziener in de laan recht tegenover het kasteel. We willen graag weten of dit mooie hek nog weer een plaatsje heeft gekregen binnen Twickel. We wandelen en fietsen nog steeds graag en veel in de Twickelse bossen, en zouden het leuk vinden om nog eens te horen of het hek nog dienst doet. J. Stam-Crom. Het toegangshek dat in vroeger dagen bij het jagershuis aan het einde van de Kooidijk stond. Foto: familie Stam. Dit fraaie toegangshek dat in vroeger jaren bij het jagers ­ huis Casa Nova stond is opgeknapt en verplaatst. Het staat nu in de tuinen van Twickel. U komt er door wanneer u van de formele tuin random de orangerie naar het binnenpark loopt.