pagina 21 winter 2003

Het voorgaande overziende moeten we constateren, dat de Twickelse bossen weinig natuurlijk bos kennen. Ze zijn bewust aangeplant, een idee waarvan graaf Unico Willem van Wassenaer Obdam de grondlegger is. Ook heden ten dage wordt met veel aandacht aan bewust bosbeheer gewerkt. Laten we hopen dat wij, ondanks de bedreigingen van buitenaf, nog vele jaren van de mooie bossen kunnen blijven genieten. Jan Hakstegen Noten: 1. HuisarchiefTwickel inv. nr. 2524 2. Ibidem inv. nr. 2609 3. Zie noot 2. Tijdens een wandeling door het Twickelse Bos op zaterdag 20 decembera.s. zal bosbaas G.J. Roelofs een toelichting geven op het kapbeleid van de Stichting Twickel. Er wordt gelopen vanaf de par- keerplaats tegenover de landgoedwinkel aan de Twickelerlaan. We beginnen om 9.30 uur en komen hier tegen 11.00 uur weer terug. Spontane opslag in het natuurterrein het Schijvenveld. Folo: J. Mulder, 2000.