pagina 23 winter 1999

Het bezoek aan de tuinen van Twickel van Oelhorst C 634. Deze vaars is een van de meest beloftevolle dieren van hetfokbedrijf van defamilie Luttikhedde op erve Oelhorst in de buurtschap Oele. Foto: vakblad Veeteelt, 1999. 12 december Folkloremiddag georganiseerd door de dans- groep ‘Midden Twenthe’ in samenwerking met de folklo- ristische dansgroep De Hakkespits uit Venraay en de Del- dense Midwinterhoornblazers. Klanken van de midwinterhooms, afgewisseld met folklore uit Limburg en Twente. Vanaf 12.30 in ’t Schaop’nschot tegenover kas- teel Twickel. Hier kunt U ook genieten van koffie met krentewegge of een glaasje gliihwein. 19 december Kerstopenstelling tuinen van Twickel, kassa open van 12.00- 16.00uur. 19 en 26februari Schoningsdagen van de groene verenigingen, waaronder de vereniging Vrienden van Twickel, in het Braamhaarsveld en het Schijvenveld. In beide gebieden zijn een aantal jaren geleden ook al werkzaamheden ver- richt. Er wordt gewerkt tot circa 12.30 uur. Voor gereed- schap en koffie wordt gezorgd. Stevige schoenen, bij nat weer laarzen, worden aanbevolen. We verzamelen om 9.00 uur op de weg van Twickel naar Azelo net over de brug van de Twickelervaart (vijfsprong) bij het zogenaam- de leugenbankje. 9maart Lezing met dia’s over ‘Vogels in het Twickeler Landschap’ door de heer D. Klevering. Gemeenschappe- lijke avond van VVT, IVN Stad- en Ambt Delden, IVN Overijssel en het WNF-Overijssel. In cafe-restaurant’t Hoogspel in Ambt Delden, aanvang 20.00 uur. Entree: / 2,50. 18 april Jaarvergadering van de VVT. Na afloop een dia- lezing onder de titel: ‘Het Gelderse Twickelbezit: Het Hof te Dieren’ door de heer J. Hakstegen. In cafe-restaurant’t Hoogspel in Ambt Delden, aanvang 20.00 uur. Nadere gegevens volgen. 6mei a Twickeldag. Dit jaar maken we een excursie bui- ten het landgoed Twickel. Nadere gegevens volgen.