pagina 21 winter 1997

[foliMggHSi De laatste hindernis voor de opening van de golfbaan. Foto: A.H. Schimmelpenninck. Twentse ros opent golfbaan Twee keer weigerde het paard, maar de derde keer deed hij wat van hem verwacht werd: het Twentse Ros sprang door een poort en opende daarmee officieel de nieuwe golfbaan van de Twentsche Golfclub in Deldenerbroek. Symbolischer kan het haast niet want de voorbereiding voor de aanleg van deze baan was niet makkelijk. Groot waren de twijfels of het wel lukken zou. De gemeente Ambt Delden weigerde aanvankelijk haar medewerking te verlenen. Pas na twee drastische wijzigingen van het plan gaf de gemeente haar fiat. Het resultaat mag er zijn. In landschappelijk opzicht is het gebied er beslist op vooruit gegaan, ondanks het feit dat de vele duizenden jonge boompjes en struiken nog nauwe- lijks zichtbaar zijn. Het wordt in de toekomst dus nog mooier. Sanering beken In de nazomer is het waterschap Regge en Dinkel begonnen met een omvangrijk saneringsproject. Verschillende beken tussen Delden en Hengelo worden grondig schoongemaakt en ontdaan van zwaar vervuilde bagger. In deze bagger is het industriele verleden van Twente terug te vinden. Het waterschap heeft voor deze klus een belangrijke subsidie in de wacht gesleept, zodat de hoge kosten (zo’n vijfentwintig miljoen) gedekt konden worden. De wandelaar zal tot zijn verbazing merken dat de Oelerbeek, de Azelerbeek, de Twickelervaart en de Woolderbinnenbeek droog staan. Dit heeft alles met dit saneringsproject te maken: het werk geschiedt namelijk “in den droge”. Dat wil zeggen dat het water wordt omge- leid en de beek leeggepompt, zodat de prut met graafma- chines kan worden verwijderd. Op deze wijze kan veel nauwkeuriger gewerkt worden dan wanneer men zou bag- geren. Lot Woolde en Zenderen In het vorige Twickelblad werd melding gemaakt van de bezwaren van de Stichting Twickel tegen het nieuwe streekplan Stadsgewest Twente. De provincie Overijssel geeft in dit plan aan tot waar de bebouwing van steden als Hengelo en Borne mag oprukken. In het nu vastgestelde plan komen twee delen van het landgoed Twickel duidelijk in de gevarenzone. Provinciale Staten hebben de bezwaren van Twickel naast zich neergelegd. Hoewel het om zo’n driehonderd hectare landgoed gaat, meent de provincie dat dit toch geen wezenlijke aantasting van het landgoed is. De provincie schuift de verantwoordelijkheid voor het behoud van Twickel vervolgens op het bordje van de gemeenten. Alsof Twickel niet een van de kroonjuwelen van Overijssel is! A.H. Schimmelpennink nenaenvan lwicke Vereniging Vrienden van Twickel Op 19 September vond voor de vierde keerde het jaar- lijkse kasteelbezoek van de Vrienden plaats. Het kasteel- bezoek voldoet zeer zeker aan een behoefte en de belang- stelling is nog steeds groeiende, mede omdat het ledental van de vereniging toeneemt. Dit jaar waren er maar liefst 417 bezoekers. De kasteelbeheerder de heer McBride en zijn vrijwilli- gers hadden alles perfect geregeld, zodat de Vrienden volop konden genieten van al het moois op hun route door het kasteel en kasteelpark. Mede door het fraaie weer is het kasteelbezoek een groot succes geworden. Volgend jaar zal dit evenement zeker weer plaatsvinden.