pagina 21 lente 2000

Korte berichten Vernieuwing zagerij In 1998 is het kantoor van de zage ­ rij geheel vemieuwd en werd het erf opnieuw ingericht. Voor de komen- de maanden staan andere nieuwe investeringen op stapel: zo zal de zogenaamde bomenwagen ver- nieuwd worden. Hierop ligt de stam tijdens het zaagproces. De bomen ­ wagen wordt hierbij heen en weer getrokken langs de lintzaag. De nieuwe bomenwagen is op een aan- tal punten verbeterd ten opzichte van de oude die 25 jaar geleden werd gei stall eerd. De huidige zagerij is gevestigd in een loods die nog is afgedekt met asbesthoudende platen. Binnenkort zal een gespecialiseerd bedrijf de platen verwijderen en vervangen door nieuwe platen die gei zijn, zodat het binnenklimaat beter in de hand kan worden gehouden. Een deel van deze loods komt in gebruik als opslagruimte voor gedroogd hout, zodat in de toekomst ook gedroogd hout uit voorraad lever- baar zal zijn. Tuinderij vestigt zich in Dieren Op het landgoed Hof te Dieren ligt ook een groot moestuincomplex ver- gelijkbaar met dat op het landgoed Twickel. Het is een gebied van enke- le hectares dat aan drie zijden is omgeven door een muur. Een klein deel van deze vroegere moestuin is al tien jaar geleden in gebruik genomen door de vaste planten kweker Van der Kaa. Het resterende stuk was in gebruik bij de Stichting Twickel als bouwland op ecologische basis. Onlangs heeft zich een nieuwe gebruiker in dit deel van de moestuin gevestigd namelijk de biologische ecologische tuinderij ‘De oude muur’. De tuinder Arend Joosten zal hier groentes gaan kweken met eco certificaat. De doelstelling is om de tuinderij te runnen naar het voorbeeld van Seifert, waarbij de teelt van de gewassen berust op een systeem van permanente bedekking van de teel- taarde. De teeltaarde gaat niet meer De naam van de tuinderij is ontleend aan de nog steeds bestaande moestuinmuur. op de schop en er kan niet met vaste mest gewerkt worden. De bedekking gebeurt met oud blad en dergelijke, hierdoor wordt de onkruidgroei tegengegaan. Het zaaien van de vroege gewassen is al begonnen; gei kunnen contact opnemen met de tuinder, telefoon 0318-483 802. Minister Netelenbos bezoekt Twickel Na een jarenlange discussie over de komst van een goederenspoorlijn door Twente heeft Minister Netelen bos besloten voorlopig van de aanleg af te zien. Alle betrokkenen in Del- den en omgeving kunnen hierdoor opgelucht ademhalen. Dit geldt zeker ook voor het bestuur van Twic ­ kel. Tijdens het bezoek dat mevrouw Netelenbos op 29 november aan Twickel heeft gebracht heeft voor- zitter Boreel nog eens uitgelegd aan de hand van kaarten welke desas- treuze gevolgen de spoorlijn voor het landgoed zou hebben. Hij sprak zijn waardering uit voor het moedige besluit van mevrouw Netelenbos. A.H. Schimmelpenninck Baron van Wasscnacr bestuurslid Stichting Twickel Onlangs is Mr. D.C. baron van Wassenaer benoemd als lid van het College van Beheer van de Stichting Twickel. Hij vervult daarmee de vacature die ontstond in verband met het vertrek van Jhr. Mr. G.F. Boreel die per eind december 1999 is afgetreden. Diederik van Wassenaer is op 7 augustus 1957 te Beverwijk geboren, getrouwd met Therese Westgeest. Zij hebben drie kinderen. Hij heeft in 1982 zijn rechten studie voltooid en was nadien gedurende 15 jaar als advocaat werkzaam in achtereenvolgens Rotterdam, New York en tot juni 1999 in Londen. Sinds September 1999 is hij werkzaam als Directeur Juridische Zaken & Compliance bij de ING Groep NV. In die functie is hij onder meer verantwoordelijk voor de advisering van de Raad van Bestuur en de begeleiding van acquisities en kapitaalmarkt transacties door ING. Voorts is hij bestuurslid van een aantal charitatieve instellingen op het gebied van natuur- en dierenbescherming en hulp aan kinderen. Diederik van Wassenaer behoort tot een andere tak van de familie die voor de vererving aan de Van Heec- kerens, gedurende een vijftal generaties Twickel bewoonde. Het nieuwe bestuurslid Mr. D.C. baron Van Wassenaer.