pagina 21 herfst 1996

Tijdens de rondleiding in de tuin van Singraven. In de beeldenreeks van Singraven ontbreekt Neptunus niet. In Lage werd het kerkje bezocht. En ook de watermolen van Lage stand op het programma. Twickeldag 1996 De groeiende belangstelling voor de Vereniging Vrienden van Twickel kwam ook op de op zaterdag 1 juni gehouden jaarlijkse Twickeldag tot uitdrukking. Niet minder dan 120 deelnemers – een nieuw record- verzamelden zich ’s morgens bij hotel De Zwaan in Delden om met twee megabussen de tocht te beginnen. De aktiviteitencommissie had een route langs achterafweggetjes naar Denekamp gekozen, zodat men volop van het prachtige Twentse landschap genieten kon. Na koffie bij de watermolen van Singraven genuttigd te hebben was het eerste doel een bezoek aan huis Singraven en de prachtige tuin. Het grote aantal deelnemers maakte de organisatie hiervan niet gemakkelijk, doch door de inzet van vele gidsen kon het bezoek tot ieders tevredenheid verlopen. Wonderbaarlijk zelfs dat men elkaar binnen niet meer voor de voeten heeft gelopen. De inventaris van Singraven, waarop vooral de laatste bewonermr Jan Laan zijn stempel heeft gedrukt, is interessant zonder directe uitschieters. Op een Twickeldag probeert men altijd een connectie naar Twickel toe te bewerkstelligen. Zo heeft Singraven een kortstondige relatie met Twickel gehad. Het werd in 1505 aangekocht door Frederik van Twickel, doch deze deed het bezit na enkele maanden al weer van de hand. Toch schoot Twickel enkele jaren geleden Singraven nog te hulp. Er was toen bij de herinrichting niemand beschik- baar die wist hoe de grote eettafel gedekt moest wor- den. De vroegere huisknecht van Twickel, Herman Hemelman, werd hiervoor gevraagd en zijn vak- manschap is nu op Singraven nog steeds te bewon- deren. Belangrijker dan de inventaris is vooral de inzet van mr Laan voor het park geweest. Onder zijn leiding werd op Singraven een uniek park aangelegd met bijzondere en met in het arboretum vooral ook unieke bomen. Na de voortreffelijke lunch in het restaurant bij de watermolen werd de tocht voortgezet naar het net over de grens gelegen Lage, waar Twickel al sinds 1634 uitgebreide bezittingen heeft. De mine en het Herrenhaus konden niet bezocht worden, omdat deze in erfpacht zijn gege- ven. Een fabrikant uit Nordhom gebruikt het huis als “weekendhuis”! De deelnemers aan de Twickeldag bezochten wel het bos, de watermolen en het kerkje. De oud-burgemeester van Lage gaf hierbij in Platduits een uiteenzetting. De dag werd besloten met een bezoek aan de Grafschafter Teestube. Enno Hoekstra