Pagina 20 zomer 2017

De bordjes in het bos zijn verhangen

De oplettende wandelaar op Landgoed Dieren heeft het al gemerkt. Twickel heeft een deel van het Hagenau-bos aan haar bezittingen toegevoegd en in ruil daarvoor de Schaddevelden overgedragen aan Natuurmonumenten. “Het is overzichtelijker en efficiënter te beheren.”

auteur Martin Steenbeeke
natuur

Met het ondertekenen van de ruilakte tijdens een korte formele plechtigheid middenin het bos is een transactie bezegeld, waarover al dertig jaar geregeld is gepraat; de ruilverkaveling op het landgoed Hof te Dieren. Wie de oude eigendomskaarten van Nationaal Park Veluwezoom bekeek, en dan met name de solitaire ligging van de Schaddevelden, begrijpt dat een logischer indeling al lang onderwerp van gesprek is geweest tussen beheerders Stichting Twickel en Natuurmonumenten. “Of wij vonden dat we konden ruilen,
of zij vonden dat maar er was nooit een moment dat we samen vonden”, verklaart beheerder Wilke Schoemaker. Nu was het moment daar om de Schaddevelden over te dragen aan Natuurmonumenten. In ruil heeft Twickel een stuk bos van Hagenau, grenzend aan het eigen Sterrenbos gekregen. De naambordjes bij de toegangspaden zijn inmiddels verhangen, de grenspalen verplaatst en er wordt voortaan met andere ogen naar het ‘nieuwe’ bos gekeken. Zonder waardeoordeel kan gesteld worden dat Twickel en Natuurmonumenten een andere visie hebben op bosbeheer. Natuurmonumenten staat een zo natuurlijk mogelijk bos voor
en wil zo weinig mogelijk ingrijpen. Twickel kent meer functies aan een bos toe en probeert een balans te bereiken tussen
wildbeheer, recreatie, cultuurhistorie en houtproductie. “Wij zijn meer bezig in het bos, zij laten meer gebeuren”, verklaart beheerder Wilke Schoemaker. Een dode boom mag van Twickel blijven liggen maar als die waardevol is voor de zagerij wordt-ie wel  meegenomen. “Een leek zal het verschil niet duidelijk zien”, zegt Wilke als we met zijn terreinwagen het Sterrenbos inrijden. Op de Lange Juffer, de weg die vanaf de provinciale weg het bos inloopt, zien we aan weerskanten relatief jonge bomen die onderaan
de stam goed zijn gesnoeid. “Het moeten majestueuze bomen worden, zodat er een mooie opgaande laan ontstaat”, verklaart Schoemaker. Eenmaal op het grondgebied dat tot voor kort in handen was van Natuurmonumenten staan langs de Lange Juffer bomen die veel minder zijn gesnoeid en meer in de breedte dan in de hoogte groeien. “We gaan zo snel mogelijk proberen om eenheid aan te brengen”, verklaart Wilke.

Vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, Stichting Twickel en genodigden waren aanwezig bij de ondertekening van de ruilakte. (foto: Arnoud Mooij)