pagina 20 zomer 2009

Imker Keizers blij met bijenstal in bijen. Zij keren na een tocht niet meer te- rug. Als dat te vaak gebeurt, wordt een volk te klein en overleeft het de volgende winter niet. Dat is Hennie de laatste jaren al en- kele keren overkomen. Gelukkig is het 00k mogelijk een bijenvolk te splitsen in twee volken. “Bij bijen spreken we niet van vol- keren maar van volken”, aldus Hennie. Het houden van bijen is een mooie hobby. Bovendien levert ieder volk per jaar gemid- deld 40 potjes overheerlijke honing op. En die worden verkocht in de landgoedwinkel. Ik heb nog een laatste vraag: hoe beschermt Hennie zich tegen bijensteken? “Heel een- voudig, ik smeer mijn handen in met lijnolie van de Noordmolen, dat is afdoende.” Hennie Keizers vertelt graag over het hou ­ den van bijen. Tijdens de Moestuindag op 19 September houdt hij "open huis”. Gei teresseerden kunnen hem thuis bereiken op nr. 074-3763014. Albert Schimmelpenninck Achter de moestuinmuren van Twickel houdt imker Hennie Keizers zijn bijen. Om de bijenvolken een gepast onderkomen te bieden, bouwt hij samen met Twickel een nieuwe “bijenstalEen goede aanleiding om met hem te praten over zijn grote liefde voor de bijen. ledereen weet natuurlijk dat alles bij de bij ­ en draait om de bijenkoningin. Zij vormt de kern van haar volk en alleen zij kan zor- gen voor het nageslacht. Hennie bekijkt de wereld door de bril van de bij. Hij weet dat de bij de honing maximaal van 2,5 km kan halen. Ook weet hij welke bomen en plan- ten de bij het liefste bezoekt en hoe de bij ­ en elkaar duidelijk maken waar ze de lek- kerste hapjes kunnen halen. Hennie Keizers is als een van 13 kinderen geboren en getogen op het Twickelse erve Bunte te Oele. Een oudere broer nam later de boerderij over en Hennie koos voor een loopbaan in de installatietechniek. Door een 00m was zijn interesse in de bijen al vroeg gewekt en in 1985 begon hij achter zijn huis aan de Emmastraat in Delden zelf bijen te houden. Dat viel niet helemaal in goede aarde bij zijn vrouw want zij bleek allergisch te zijn voor bijensteken. Nood- gedwongen verhuisden de vijf bijenvolken naar de volkstuinen aan de Noorderhagen. Een paar jaar geleden verhuisden ze op- nieuw, nu naar de moestuin van Twickel. Dat is natuurlijk een ideale plek, want er bloeit altijd wel wat. “Bijen zijn veel socialer dan mensen. Bijen cijferen zichzelf weg ten gunste van het ei ­ gen volk. Als er gevaar dreigt, is de bij on- middellijk bereid als een kamikazepiloot naar de indringer te vliegen om deze te steken. Dit betekent zijn eigen dood.” Het houden van bijen is buitengewoon boeiend maar niet zonder zorgen. Om on- duidelijke redenen verdwijnen er nogal wat Bijen en mensen hebben al duizenden jaren een nauwe band. Vroeger vormde honing de enige zoetstof waarover de mens kon be- schikken. Anders dan andere insecten is de bij “bloemvast”. Als hij op de bloem van een bepaalde plant vliegt, blijft hij dat doen zolang deze bloem voldoende nectar te bie ­ den heeft. Onbedoeld zorgt de bij al doende voor de bestuiving van deze soort. Daarom is de bij onmisbaar bij de bestuiving van fruitbomen en andere gewassen. Zonder de bij geen appels en peren! Hennie Keizers voor de nieuwe bijenstal in aanbouw, waar plaats is voor 76 bijenvolken. Op de achtergrond de huidige bijenkasten.