pagina 20 zomer 1993

Boekbespreking Historische lusthoven Een tocht langs eenentwintig historische lusthoven, zestien in Nederland en vijf in Belgie. Zeven auteurs volgen van het Friese Noorden tot in Henegouwen het spoor van een fotograaf, een tekenaar en een bo- tanicus. De lusthoven, groot of klein, hebben elk hun eigen verhaal. De verschijningsvormen zijn verschil- lend: eenvoudige states in het noorden, kastelen en buitenplaatsen. Verscheidenheid is ook het kenmerk van dit boek: parken en tuinen in allerlei stijlen wor- den voor het voetlicht gebracht. Eenheid is er wel in de presentatie. Historische over- zichten van huizen en bewoners geillustreerd met een hierdoor geinspireerde tekening worden steeds ge- volgd door foto’s, waarin vooral bloemen en kleinere objecten zijn vastgelegd. Gegevens over openstelling hebben een plaats gevonden in de bovenmarge. In beeld komen o.a. Beloeil, de Menkemaborg, Nien- oord, de door familiebanden met Twickel verbonden kastelen Amerongen en Middachten, Twickel zelf en verrassend genoeg ook het fraaie landgoed De Eese in Steenwijkerwold. Het boek bevat 320 foto’s en tekeningen, waarvan 225 in kleur. Het wordt afgesloten met een register van bloemen en planten. R. Bosch van Drakestein, e.a., Historische lusthoven in de lage landen, Groenboekerij Utrecht, 1992, ISBN 90 210 0552 2, 176 pp., / 59,90. A.B. De Eese. Het ’hoge huis’, in de 16e eeuw een bezitting van de ook op Twickel woonachtige familie Van Raesfelt. ’’Sonatas” Vlak voor de herdenking van de 300ste geboortedag van Unico Wilhelm van Wassenaer, op 2 november jl. vond de premiere plaats van zijn in de Universiteitsbibliotheek van Rostock teruggevonden sonates voor blokfluit. Deze uitvoering is nu te beluisteren op een door Erasmus Muziekproducties uitgebrachte compact disc. De sonates zijn opgedragen aan Friedrich Ludwig, hertog van Wiirttemberg, die tussen 1713 en 1715 in Den Haag verbleef. Als begaafd musicus nam hij muzieklessen bij de in die tijd beroemde Quirinus van Blanken- burg. Ook de familie Van Wassenaer nam bij deze ’’clavecimbel-meester” les. Het ligt voor de hand om te veronderstellen, dat de edellieden elkaar langs deze weg hebben leren kennen. Blijkens de opdracht op de titelpagina van de sonates zijn ze goede vrienden geweest. Friedrich Ludwig nam de aan hem geschonken sonates mee naar Wiirttemberg, waar aan zijn hof veel werd gemusiceerd. Na de dood van zijn enige dochter Friederike, die haar vaders bibliotheek had geerfd en wier huwelijk met de hertog van Mecklenburg-Schwerin kinderloos was gebleven, verwierf de Universiteitsbiblio ­ theek van Rostock de grote verzameling, waaronder de sonates van Unico Wilhelm van Wassenaer. De compact disc omvat tevens een drietal blokfluitsonates van Hendrik Focking (overleden 1796), klokkenist van de Oude Kerk en Munttoren in Amsterdam. De cd is te bestellen via muziekuitgeverij Saul B. Groen te Amsterdam (tel. 020-6762240). De prijs bedraagt / 15,– excl. portokorten. Groen is tevens de uitgever van de in oktober 1992 uitgebrachte partituur: A. Dun ­ ning enW. Brabants (ed.), Unico Wilhelm van Wassenaer; Three sonatas for Alto Recorder and Basso Conti- nuo, 27 pp., met twee inliggende katernen, / 47,50. A.B.