pagina 20 winter 2008

Sinterklaas en Kerst op 1867 ‘St. Nicolas, that day makes your heart throt u/ith joy schreef George van Heeckeren van Wassenaer in 1867 in zijn opstel over de viering van Sinterklaas. Ook aan Kerstmis werd in de familie veel aandacht geschonken. George schreef er mooie opstellen over waaruit blijkt dat op Twickel a lies in het werk werd gesteld om beide feesten voor de kinderen onvergetelijk te maken. De dagen voor 5 december waren Marie, George en Rodolphe druk in de weer om samen met hun gouvernante, Azelle Mul ­ ler in Het geheim voor alle personeelsle- den van Twickel een kleine surprise te maken. Niemand wist dat in het studiever- trek even meer handen- dan hoofdarbeid werd verricht. Alleen onderwijzer Jansen had gezien dat het in de kamer in een rommeltje was, toen de kinderen daar hun uit het hoofd geleerde lessen voor hem moesten opzeggen. Toen de kinderen hun vader J.D.C. van Heeckeren overde mand met zelfgemaakte cadeautjes voor het personeel vertelden, stelde hij voor 6 december als Sinterklaas te komen met Rodolphe als zijn Pieterbaas. ‘The following evening all at once papa proposed to dress himself up as St Nicolas and appear thus in the gallery. Everyone applauded to this. Papa put on a great cloak, a hat of a bishop, a beard and a great stick in his hand. Dolly was dressed up as a servant of Mr. St Nicolas. Majestically they appeared’. t Het personeel stond hen verwachtingsvol op te wachten in de grote hal van het kas- teel. Sinterklaas hield een indrukwekkende speech en hij gaf Pieterbaas opdracht de grote doek van de mand vol cadeautjes weg te nemen. Nadat de laag hooi uit de mand verwijderd was, gaf Piet alle leden van het personeel een cadeautje. Daarna deelden de kinderen pakjes speculaas uit. ‘Then we distributed to everyone a packet of spekulatie.’ Wat had iedereen een ple- zier toen er een piepkleine bezem uit het pakje voor een van de dames van de huis- houding kwam. Ze begon er meteen de vloer mee te vegen. Er was een prachtig hoofd van papier mache gemaakt en de kok was diep onder de indruk van het stoere kasteel, waar Azelle Muller zo hard aan gewerkt had. Tot slot hield Sint nog een korte afscheidsspeech. De goedheilig- man werd uitgeleide gedaan en nadat er afscheid was genomen van het personeel, mochten de drie kinderen hun pakjes uit- pakken. Wat zij kregen, vermeldde George helaas niet. Si. flifcplans Iniptcii nntt be Stuv. Wio gluurt ilaar door ’t reelje? De deur is niet digt! T Is Niklaas. die iuisterl Wat ieder verrigt. W ie Iraag is in ’t Iceren, Wie stout is of boos, Sint Niklaas hoort alles, Hij luistert altoos! Hem kail men niet foppen , Geloof mij opregt, Wat ltij niet gezien heefl, Vertelt belli zijn kneclit. Kerst A Noel nous avons un arbre de Noel que nous ciUbrons ce soir’. Een week voor Kerst begon- nen de kinderen met het plukken en verzame- len van hulst, klimop, buxus en varens om ver- volgens samen met Azelle Muller guirlandes te maken. Hiermee versierden ze niet alleen de leskamer, maar werden ook alle lijsten van de schilderijen van kerstgroen voorzien. Om a! vast in kerststemming te komen dronken ze na gedane arbeid samen warme chocolademelk. Nous avons decorer la chambre comme dtude avec du lierre des guirlandes, du buis, du houx, desfougdres, etc. Nous avons 6t6 tous ces der- niers jours a cueillir toute cette verdure. Toutes les cartes les tableaux tout est entoure de ver ­ dure…. aldus George. Op 19 december werd de grote boom in de hal beneden opgetuigd. Met behulp van ladders konden de kinderen bij de top van de boom komen en hingen er zorgvuldig vergulde noten en allerlei kerstversiering in, die Marie het jaar daarvoor met haar vader in Londen had gekocht. Londen In Londen was volop keus, want in de Vic- toriaanse tijd ontstond er een ware kerst- boomrage. Die rage werd veroorzaakt door Koningin Victoria. Zij was dol op prachtig versierde en verlichte kerstbomen. Het liefst zette ze er meerdere in een vertrek. Ook gaf zij ze cadeau aan scholen en kazer- nes. Zij werd hierin gestimuleerd door haar echtgenoot Prins Albert van Saksen- Coburg-Gotha, die afkomstig uit Duitsland, deze kerstboomtraditie van kinds af aan kende. Niet alleen in Engeland had het koningshuis banden met Duitsland, ook het Nederlandse koningshuis kende door huwelijken met Duitse prinsessen de tradi- tie van de versierde kertsboom. De Neder ­ landse adel, zoals ook de familie Van Heec ­ keren van Wassenaer was nauw verbonden met het koningshuis en leefde in dezelfde sfeer en met dezelfde tradities. Het was dus niet verwonderlijk dat er uit de bossen van kasteel Twickel een dennenboom werd gekapt en naar binnen werd gehaald om versierd te worden. Veel kerstversiering werd vervaardigd in Duitsland en naar grote delen van Europa geexporteerd. Waarschijnlijk was de versie- ring die Marie in Londen had gekocht ook van Duitse makelij. Thuringen stond vanaf