pagina 20 winter 2001

Aankondigingen D e aankondigingen betreffen dit keer geen boeken maar uitgaven in de vorm van een CD-rom. Een nieuw fenomeen. Beide CD’s bevatten een rijke schat aan beeldmateriaal. De afdrukkwaliteit hiervan was niet zodanig dat de foto’s in dit artikel overgenomen kon- den worden. De hierbij afgedrukte prentbriefkaarten zijn afkomstig uit het Huisarchief Twickel. Cultuurhistorische @tlas Hof van Twente Hof van Twente gaat digitaal! Sinds kort beschikt deze gemeente over een CD-rom met onder andere foto’s en beschrijvingen van alle bouwkundige en archeologische monumenten binnen de gemeente. Met name vooreen pas heringedeelde gemeente, die zichzelf nog volop aan het ontdekken is, is dit beslist geen luxe. De cultuurhistorische atlas is feitelijk een verjaardags- geschenk van Het Oversticht. Het ‘Genootschap tot bevor- dering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon in de provincie Overijssel’, zoals de organisatie bij de oprichting als naam meekreeg, maar doorgaans beter bekend als ‘de welstandcommissie’, herdacht vorig jaar het vijfenzeventig-jarig bestaan. De klanten, de gemeentes, moesten dat meevieren, vond de leiding. Vandaar dat Het Oversticht besloot van alle Overijsselse gemeenten plus nog eens de Noordoost- polder en Dronten een cultuurhistorische atlas te maken. Geen traditionele atlas, maar een digitale zoals de titel Cultuurhistorische @tlas van Overijssel al doet ver- moeden. Het is een modern en toegankelijk cultuur- historisch naslagwerk geworden. Het Oversticht adviseert gemeenten over welstand, monumenten, archeologie en landschap. Alle gemeenten in Overijssel krijgen een soortgelijke atlas. De in September 2001 verschenen CD-rom van de Hof van Twente is de zesde die voltooid is. Inmiddels is er al een CD-rom verschenen van acht gemeentes: Staphorst, Wierden, Haaksbergen, Hardenberg, Deventer. Hof van Twente, Zwolle en Kampen. Uiteindelijk zullen de monumenten van zesentwintig gemeentes in kaart worden gebracht. Eind 2002 hoopt het Oversticht dit omvangrijke project af te ronden. De CD-rom is bedoeld voor particulieren en overheden. Doel van de CD-rom is om de gemeenten een snelle en overzichtelijke bron te geven om burgers, beleidsmakers, investeerders of gewoon liefhebbers te informeren over de belangrijkste cultuurhistorische objecten van een plaats. Dat is gemakkelijk om iemand snel de plaatselijke identiteit te kunnen uitleggen. Maar ook wanneer er ruimtelijk moet worden ingegrepen is het altijd handig om informatie over cultuurhistorische waarden bij de hand te hebben om ze te kunnen sparen. Tenslotte is het in het verleden te vaak gebeurd dat men daar pas achter kwam als die waardevolle zaken al gesloopt waren. Behalve monumenten bevat het medium kaarten en allerlei andere relevante informatie. Het is mogelijk alle rijks-, gemeentelijke en archeologische monumenten in de gemeente op kaart te zien en dit met foto en tekst op te vragen en te printen. Er is ook een multimediatoeren zelfs een nitgebreid woordenboek in de @tlas opgenomen. Wie zich in het monumentaal jargon wil verdiepen krijgt daarvoor ook de gelegenheid. Want op de CD-rom staat een woordenboek vol begrippen die met bebouwing en bewoning te maken hebben. En wie tenslotte zijn eigen kennis van monumentaal Overijssel wil toetsen, kan mee- doen aan het spel ‘Ken uw streek’. Met vragen die deels geheel Overijssel en deels de gemeente Hof van Twente betreffen. Een eerste voorzichtige poging leert dat een mens nooit te oud is om te leren. De gemeenten ontvangen elk enkele exemplaren van de digitale atlas. Maar Het Oversticht verkoopt ze ook aan andere belangstellenden. De CD-rom is te koop bij het Oversticht (voor inliehtingen tel. 038 – 421 32 57). De kosten bedragen / 22,10 inclusief verzendkosten. U kunt het bovenstaande bedrag overmaken op rekeningnummer 4243.96.238 t.n.v. ‘t Oversticht onder vermelding van ‘Cultuurhistorische Atlas Hof van Twente’. Thuis heb ik nog een ansichtkaart Wie de prentbriefkaarten op de onlangs verschenen CD- rom Prentbriefkaarten Delden de revue laat passeren, moet onwillekeurig denken aan het beroemde lied ‘Het Dorp’ in de vertolking van Wim Sonneveld. De prentbrief- kaart is lang onderschat als historische bron. Toch biedt het veel interessante aanknopingspunten niet alleen voor wat betreft het straatbeeld, inmiddels vaak verwoeste natuur en gesloopte gebouwen, maar ook voor wat betreft allerlei verdwenen vervoersmiddelen, tradities en kleder- drachten. Het hoge bruggetje over de Twickelervaart. Prentbriefkaart collectie Huisarchief Twickel.