pagina 20 winter 2000

In September kreeg jachtopzichter Hans Spijkerman de melding, dat bij de A1 ter hoogte van het horecabedrijf Van der Valk een vogel was gesignaleerd. Ter plekke gekomen herkende hij de Heilige Ibis. Op 2 September werd er gemeld, dat de Ibis zich ophield bij een moerasje in het Gen- seler bij Hengelo. Op 9 September is de Ibis voor het laatst gezien. Dit keer bij het botenhuis van de roeivereniging aan het Twentekanaal in Hengelo. Ibissen zijn er al meer dan 60 miljoen jaar. Ze komen al voor in hierogliefen en op afbeeldingen van de oude Egyptenaren. In Egypte zijn ook gemum- mificeerde Ibissen gevonden. Tegenwoordig zijn er verschillende soorten. Ze komen vooral voor in gebieden ten zuiden van de Sahara, op Madagascar, in Irak en natuurlijk in dierentuinen. In 1991 werd de Ibis geintroduceerd in het westen van Frankrijk. Ze broeden in kolonies en de populatie is daar goed. De vogel meet 65 tot 75 cm en de kleur is zwart wit. Via op een foto te ontcijferen ringgegevens proberen we te achterhalen of deze ibis is ontsnapt of dat het gaat om een opmerkelijke dwaalgast. Foto: H. Spijkerman