pagina 20 winter 1997

Tijdens het openluchtconcert op Twickel zongen studenten van de conservatoria Enschede, Zwolle, Arnhem en Munster samen met bekende solisten als Roberta Alexander en Lieuwe Visser. Foto: A. H. Schimmelpenninck. Openluchtconcert Dat het voorplein van Twickel zich uitstekend leent voor een muziekuitvoering werd op 30 augustus wederom aangetoond. Ruim 1200 liefhebbers genoten van de opera concertan- te uitgevoerd door het Orkest van het Oosten onder leiding van Jaap van Zweden. Helaas bleef het tijdens de uitvoe- ring niet droog, zodat vele parapluies uitkomst moesten bieden. Deze hebben echter de eigenschap dat ze het pro- bleem slechts verplaatsen naar de buurman, zodat niemand echt droog bleef. Voor de musici was er een soort muziek- tent: zij hadden geen last behalve dan van het roffelende geluidvan de regen. Vele concertgangers maakten gebruik van de mogelijk- heid voorafgaand aan de uitvoering in het park te pick-nic- ken en te genieten van de toen nog mooie zomeravond. Het was een waardige afsluiting van de festiviteiten rond het 650-jarig bestaan van Twickel. Samen onder de paraplu. De regen, die weliswaar spelbreker was, schiep ook een sfeer van geborgenheid. Foto: A.H. Schimmelpenninck.