pagina 20 winter 1996

Detail van het plafond in de Drostenkamer. Het plafond werd ontworpen door Weatherley. De lambrizering van deze kamer is van M.J. Teunissen, door wiens bemiddeling in 1899 het schoorsteenstuk door Bauerscheit kon worden aangekocht. Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist. het rijtuig heeft laten liggen. Weatherley verwijst naar een ontwerp voor een klok voor de nachtwaker. Twickel in het kasteel Het was de derde keer dat aan een groep leden van de Vrienden de mogelijkheid tot een bezoek aan het kasteel geboden werd. Ook dit keer was de belangstelling hiervoor erg groot met rond de vierhonderd bezoekers. De enige plaats waar men dit echter kon merken was bij de toegang op de ophaalbrug, waar op een gegeven moment, ondanks de stringente tijdsindeling, een van een honderd bezoekers het draagvermogen van de brug uitprobeerde. De stonden er echter zo rustig bij dat ken- nelijk niet voor calamiteiten gevreesd behoefde te worden. De voortreffelijke organisatie zorgde ervoor dat binnen het kasteel alles op rolletjes liep en men elkaar dan ook ner- gens in de weg stond. De vele vrijwilligers slaagden erin alles in goede banen te leiden en de bezoekers konden daar- door rustig en uitgebreid kennis nemen van het fraaie inte- rieur met de veelal unieke meubelen en kunstvoorwerpen. Desondanks slaagde men er niet altijd in de betekenis en het gebruik van voorwerpen te verklaren. Zo kon het gebeuren dat een oude mangel in het onderhuis als een 11 december 1896: Plan voor een ’strong and silver room’. brandblusmateriaal werd aangemerkt. Ja dat kan gebeuren als de oude brandspuit je buurman is. Veel bezoekers had- den dan ook graag een soort gidsje bij de hand gehad. Uiteraard had de keuken, wellicht wel de mooiste van Nederland, het meeste bekijks. Een extra verfraaiing vormde hier een door mevrouw Hassink verzorgde sitietafel Het weer werkte deze dag ook erg mee, zodat er geen modderschoenen en natte kleren het huis binnenkwamen: een vrees die bij zo massaal bezoek tevoren altijd als een schaduw boven de organisatie hangt. Het mooie weer maakte het voor velen ook aantrekke- lijk van de mogelijkheid gebruik te maken de tuinen te bezoeken. In de oranjerie trok daarbij de stand met boeken over Twickel veel belangstelling, hetgeen met een flinke omzet gepaard ging. Ook konden hier weer een aantal nieu- we leden ingeschreven worden. A1 met al weer een geslaagde dag! Enno Hoekstra