pagina 22 lente 2003

Korte berichten Minister C. Veerman naast hem het Tweede Kamer-lid mevr. Annie Schreijer-Pierik en de beheerder van het Hof te Dieren Ron Blom. Foto: A. FI. Schimmelpenninck. Bezoek Minister Veerman Op 15 januari bracht de Minister voor Landbouw Natuurbeheer en Visserij, de heer Veerman, een bezoek aan het landgoed Twickel. Het doel van het bezoek was om steun van de Minister te verwerven voor het project ‘Boeren voor Natuur’. Dit plan voorziet in het structured belonen van boeren die te maken hebben met handicaps ten gevolge van het landschap waarin zij moeten werken. De gedachte hierachter is dat juist deze handicaps zorgen voor een aantrekkelijk landschap waar de maatschappij als geheel van profiteert. Het is dan een logische gedachte dat de maatschappij hiervoor ook de financiering regelt. Minister Veerman, maar ook andere aanwezigen, namens het waterschap, de gemeente, de provincie Overijssel en anderen bleken zeer positief tegenover dit plan te staan. Wei wees Minister Veerman er op dat hij financieel zeer weinig mogelijkheden heeft en dat een dergelijk plan alleen haalbaar is wanneer van meerdere kanten financiele bijdragen worden geleverd. Zorgboerderij Borne In de vorige uitgave van het Twickelblad werd melding gemaakt van het plan van de Stichting Philadelphia een zorgboerderij te vestigen op het erve Klein Leferink te Borne. Het gemeentebestuur van Borne heeft onlangs besloten niet aan dit plan te willen meewerken omdat dit de ont- wikkeling van een bedrijventerrein in deze omgeving in de toekomst zou gaan bemoeilijken. Weg Borne – Delden Onlangs heeft het provinciaal bestuur besloten het her- inrichtingsplan voor de weg Borne – Delden nog dit jaar uit te voeren. Het plan voorziet in het verkeersluw maken van deze weg door het aanbrengen van fiets-suggestie- stroken op het wegdek en het aanbrengen van verkeers- remmende maatregelen zoals drempels. Ter hoogte van het kruispunt met de Twickelerlaan zal een extra slinger in de weg worden aangebracht eveneens om de snelheid te verlagen. Bovendien zal hier de oorspronkelijke beplanting in de vorm van een ‘rondeel’ opnieuw worden aangebracht. Een rondeel is een plek waar men vroeger met een vierspan kon keren. De cirkelvorm was in het terrein herkenbaar aan een eikenbeplanting. Gelukkig heeft het provinciaal bestuur zich niet te veel aange- trokken van de wens van de gemeenteraad van de Hof van Twente om toch vrijliggende fietspaden aan te leggen. Hiertegen heeft Twickel zich altijd gekeerd, omdat hiermee de beplanting langs de weg naar Borne geweld zou worden aangedaan en omdat daarmee de weg zelf nog meer zou worden vrijgegeven voor het autoverkeer. A.H. Schimmelpenninck De nieuwe bok. Foto: H. Spijkerman Bloedverversing damherten Een keer in de vijf jaar wordt in de wildbaan in het kasteelpark een nieuwe bok gei Dit keer kwam de aanwinst van een particulier uit Gorssel. In de wildbaan die een oppervlakte heeft van twee hectare lopen vijfentwintig damherten. Om inteelt te voorkomen wordt de kudde iedere vijf jaar aangevuld met een bok van elders. H. Spijkerman Brand Enschede Enkele lezers wezen ons op een foutief jaartal in het laatste artikel over de vroegere windmolens van Twickel. In Twickelblad 2002 nr. 3 staat dat de Eschmolen in 1958 is afgebrand. Dit moet zijn 1959, zoals in het eerste artikel (Twickelblad nr. 2) staat vermeld.