pagina 22 lente 2002

Vereniging Vrienden van Twickel Autoverkeer In de krant Tubantia heeft onlangs een artikel gestaan onder de kop Vrienden van Twickel in brief: auto’s in laan voor kasteel moeten weg. Inderdaad hebben wij een brief naar de wethouder van openbare werken geschreven, nadat de Stichting Twickel het verkeersprobleem reeds onder de aandacht van de gemeente had ge- bracht. Wat is namelijk het geval? Het verkeer voor kasteel Twickel neemt steeds meer toe. Vele auto’s en bussen rijden voorbij de parkeerplaats aan de Twickelerlaan. Ze blijven dan even staan, om vanuit het voertuig het kasteel te bekijken. Daarna rijden ze door in de veronderstelling dat een eindje verder wel kan worden gekeerd. Het gevolg is, dat gedraaid moet worden op plaatsen waar dit bijna niet mogelijk is en waar bovendien een verbodsbord voor gemotoriseerd verkeer geldt. Dit leidt tot schade aan bermen en paden en tevens op drukke tijden tot gevaarlijke situaties voor voetgangers. Met onze brief, bedoeld als steun aan het verzoek van de Stichting, hopen wij te bereiken, dat het inrijverbod voor gemotoriseerde voertuigen enkele honderden meters naar voren wordt verplaatst, namelijk direct voorbij de inrit naar de parkeerplaats. Dit zou de rust, de veiligheid en de natuur ten goede komen. Op 1 februari j.l heeft de gemeente ons bericht dat zij medewerking wil verlenen aan ons verzoek en het verkeersbesluit ter inzage zal leggen. Excursies omgeving kasteel Reeds enige tijd worden er in de omgeving van het kasteel excursies voor belangstellenden gehouden, bij- voorbeeld over vogels, paddestoelen of andere natuur- onderwerpen. Overleg tussen de Stichting en vertegenwoordigers van het bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel heeft ons tot het idee gebracht dat het wellicht aan te bevelen zou zijn om dit soort activiteiten uit te breiden. De V. V.T. heeft op zich genomen om na te gaan of hiertoe mogelijk- heden zijn. Onderwerpen die op deze wijze aan de orde zouden kunnen komen, zijn bijvoorbeeld: Rondje Deldeneresch, Langs de Twickelervaart, Boerderijen, Bomen, Water. Met deze onderwerpen zijn de mogelijkhe- den vanzelfsprekend nog lang niet uitgeput. Wij vragen nu of er onder onze leden personen zijn die van een bepaald onderwerp iets meer weten dan de doorsnee-wandelaar en of zij dan in staat en bereid zijn een dergelijke excursie voor belangstellenden te leiden. Tijd en plaats zijn zelf te bepalen en zowel de Stichting als de V.V.T. zijn tot ondersteuning bereid. De secretaris van de V.V.T. wacht gaame uw bericht hierover af. U kunt bellen naar 074-3761964 of e-mailen naar j.hakstegen@ 12move.nl. Tentoonstelling Op 15 September a.s. is het 30 jaar geleden dat de Vereniging Vrienden van Twickel officieel is opgericht. In verband hiermee heeft het bestuur samen met de activiteitencommissie een speciaal jubileumprogramma samengesteld. Een van de belangrijkste items is de tentoonstelling Twickel in the picture, die op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni a.s. zal worden gehouden in het koetshuis en de paardenstallen van het kasteel. Ongeveer 30 leden van onze vereniging exposeren hier een aantal produkten van hun kunnen, onder andere tekeningen, olieverfschil- derijen, aquarellen, foto’s en handwerkmaterialen. Alle tentoongestelde objecten hebben betrekking op het land- goed en het kasteel Twickel. Zelfs een stoommachine, die in het begin van de 20ste eeuw voor de energievoorziening van het kasteel is gebouwd, zal in miniatuur aanwezig zijn. A1 met al een expositie, die u niet mag missen. Het bezoek aan de tentoonstelling is gratis. Op vrijdag, 14 juni wordt bovendien nog de jaarlijkse kasteeldag georganiseerd, waarbij onze leden opnieuw de gelegenheid krijgen het kasteel van binnen te bezichtigen. Tenslotte kan er op deze dagen nog een bezoek worden gebracht aan de tuinen van Twickel. Houdt u daarom alvast deze dagen vrij. Het bestuur zal u hierover nader informeren. Jan Hakstegen Secretaris Vereniging Vrienden van Twickel