pagina 20 lente 1992

hen goed glas… Die wijn drinkt, kweekt luizen. Zo schreef ooit de Vlaamse priesterdichter Guido Gezelle (1830-1899). De nalaten- schap van de Twickelbewoners die onder meer bestaat uit een prachtige wijnkelder bewijst eerder het tegendeel van zijn pennevruchten. Op Twickel werd zeker een goed glas gedronken, zoals blijkt uit de authentieke naambordjes die opnieuw zijn bevestigd op de vernieuwde stellingen. Het biedt een aardig overzicht van wat er in vervlogen tijden in het glas werd geschonken. Eigenlijk is er niet zoveel veranderd, zij het dat de op Twickel zo geliefde Hochheimer hedentendage duidelijk aan populariteit heeft ingeboet.