pagina 20 herfst 1999

Twickeldag 1999 Ondanks het aanvankelijk druilerige weer op die zater- dagmorgen de 8e mei was het bij cafe-restaurant’t Hoog- spel om negen uur al een vrolijke drukte. Zo’n zestig per- sonen waarvan sommigen van heinde en ver waren gekomen, begonnen op dat moment aan de jaarlijkse T wic- keldag. Ze hoefden echter niet lang de regen te trotseren, want weldra brak de zon door, zodat het gezegde ‘gin’n sabbat zo zwart of de zun schient wa wat’, al gauw opging. Om de diverse geplande bezoeken zo goed mogelijk te laten verlopen, waren de deelnemers vooraf in twee groe- pen ingedeeld. ’s Morgens bekeek de eerste groep de resul- taten van de schoonmaak van een van de beken random Hengelo, waarbij een technische uitleg werd verzorgd door de heren Van Heijningen en Van Essen, respectieve- lijk van het waterschap Regge en Dinkel en het adviesbu- reau Oranjewoud. Aangezien beide heren persoonlijk aan dit schoonmaakproject hadden meegewerkt, kregen de leden een goed beeld van hoe alles in zijn werk was gegaan. En als je dan ook per huifkar via onder andere de Noord- molen en de secretaris Engelbertinksstraat door het prach- tige Twickeler voorjaarslandschap wordt vervoerd, dan … u kunt het wel raden, dan wordt de stemming alleen maar verhoogd! Groep twee bracht die morgen een bezoek aan de Twickeler zaagmolen, waar het een en ander verteld werd over de geschiedenis en gedemonstreerd werd hoe het zagen van boomstammen in zijn werk gaat. Daama was het zoutmuseum aan de beurt. Aan de hand van een video- presentatie en een rondleiding kwamen de diverse toepas- singsmogelijkheden van zout aan de orde. Na genoten te hebben van een warme lunch bij’t Hoog- spel waren ’s middags de rollen omgekeerd. Groep twee bezocht nu per huifkar de schoongemaakte beek en groep Vrienden van Twickel luisteren naar de uitleg over het hekenplan. Foto: M. Hermanussen. een de zaagmolen en het zoutmuseum. Al met al een ple- zierige, maar ook een zeer leerzame dag, zodat de deelne ­ mers volledig tevreden en dankbaar huiswaarts keerden. G. Aalderink Per huifkar trok men over het landgoed. Hier langs de Azelerbeek. Foto: M. Hermanussen.