pagina 20 herfst 1997

Korte berichten Oproep landgoed produkten De Stichting Twickel stelt al enkele jaren kerstpakket- ten samen; deze zijn bestemd voor personeel, oud perso- neel en vrijwilligers die actief zijn in en rond het kasteel. in Waterballet in de Rotstuin. Foto: D. Bekkers, Delden. totaal gaat het om 150 pakketten. Voor het komende kerst- feest willen we het pakket zoveel mogelijk samenstellen uit produkten die op het landgoed geproduceerd worden. Hierbij zijn vele mogelijkheden denkbaar. Wei moeten de produkten enigszins houdbaar zijn en in voldoende aantal- len geleverd kunnen worden. We roepen pachters en ande- re bewoners op met voorstellen te komen. Voor nadere informatie en kan men zich wenden tot de dames Morsink en Van Rijn van het secretariat van de Stichting Twickel, tel. 074 – 376 1309. Expositie Henri Evers Naar aanleiding van de plaatsing op de Rijksmonumentenlijst van het Rotterdamse stadhuis (1913 – 1920) en het eeuwfeest van de Remonstrantse kerk in Rotterdam organiseerde het Nederlands Architectuur Instituut een tentoonstelling over de architect Henri Evers (1855 – 1929). Deze architect was een belangrijk vertegen- woordiger van het zogenaamde academisme. Hij werd opgeleid in de academische traditie van de academie in Antwerpen. De academische ontwerpmethode, gebaseerd op een streng formeel georganiseerde plattegrond en een histori- serende vormgeving is ontwikkeld aan de Parijse Ecole des Beaux Arts, en verbreide zich via de academies over heel Europa. Via zijn onderwijsactiviteiten in Rotterdam en vooral in Delft, waar hij in 1902 werd benoemd tot hoogleraar, zorgde Evers voor een academische impuls in de moderne Nederlandse architectuur. Evers realiseerde op Twickel in 1881 zijn eerste werk, de jachtboerderij Wanink op de Deldeneresch. Deze boer- derij is onlangs tot monument verklaard -zie elders in dit nummer-. De bou wtekeningen voor het Wanink zijn in het archief van Twickel bewaard gebleven. Een ervan vormt het beginpunt van de tentoonstelling. Henri Evers (1855 – 1929) Bouwmeester van het Rotterdamse Raadhuis is tot en met 14 September te zien in het Nederlands Architectuurinstituut, Museumpark 25, Rotterdam. Openingstijden: di. t/m za. 10.00 – 17.00 uur, zo. 11.00- 17.00 uur. Vorige nummers Twickelblad Het secretariaat van de Stichting Twickel krijgt regelmatig telefoontjes van lezers, die hun verzameling Twickelbladen willen completeren. Helaas kunnen wij niet aan alle vragen voldoen, een aantal exemplaren, met name het eerste nummer, is niet meer voorradig. Vandaar deze poging tot bemiddeling: vrienden van Twickel, die vorige nummers willen doorgeven aan nieuwe leden, kunnen een oproep plaatsen in dit blad. De inhoud van de voorgaande nummers is te raadplegen op Internet http://www.obd.nl/instel/twickel/twickelb.htm. Voor nadere informatie en kan men zich wenden tot de dames Morsink en Van Rijn van het secretariaat van de Stichting Twickel, tel. 074 – 376 1309.