pagina 20 herfst 1996

log het meest getroffen land van Europa is geweest met de meeste slachtoffers: 22 procent van de bevolking is omge- komen. Daarom is het verheugend dat men over de grenzen heen na 50 jaar voor het herstel de handen ineen heeft geslagen. Het geeft hoop voor de toekomst. Het heeft mij in ieder geval veel deugd gedaan het te bekijken. Paul Schneider /ereniging Vrienden van Twicke Bezoek aan de nieuwe golfbaan Een wandeling overde golfbaan met van links naar rechts: H. Langkamp, J. W. Stemerdink, M. Hermanussen, J. Seppenwoolde, T. en J. ten Bokum, E. Breteler en J. Groeneveld. Foto: D. van Ittersum. Op zaterdag 10 augustus heeft het bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel een bezoek gebracht aan de golfbaan, gelegen aan de Almeloseweg ter hoogte van het restaurant het Schaafje. Wij werden vriendelijk ontvangen door de heren J.W. Stemerdink en J. Groeneveld van het golfbaanbestuur. Gedurende een twee uur durende wandeling op de golfbaan werden wij gein- formeerd over de aanleg en werd een tipje van de sluier opgelicht over het toekomstige beheer. De aanleg is in het najaar van 1995 begonnen op Twickels grondgebied dat hiervoor grotendeels is aange- kocht. Het ontwerp is gemaakt door de Ierse golfbaanar- chitect Me Auley, terwijl de landschappelijke inpassing is verzorgd door het bureau Van Empelen en Van Aalderen uit Heemstede. Er is heel wat grand verkruid, maar geen grand afge- voerd of aangevoerd, zodat de grondbalans in evenwicht is. De eerste indruk is de weidse aanblik van de 18 holes baan, waardoor de boomgroepen die gespaard zijn geble- „;C a HERMANN von PI 1785 – 1871 1ACOB-HEINRICH-REI 1790-1852 EDUARD -PETZOLD 1815-1891 DEN-VERDIENTEN-GESTALTERN ZUM -liO-JAHRlGEN-BESTEHEN DES – PARKES -GEWIDMET 1965 RAT-DER-STADT De tekst op het monument gewijd aan Fiirst Piickler en de mede-ontwer- pers van het grote landschapspark op Muskau. Foto: P.H. Schneider. ven een extra dimensie krijgen. De zichtlijnen geven op een aantal plaatsen een riant panorama op de Twickelse omgeving. Een onzekerheid blijft hoe de uitverkoren bomen zich in toekomstige stormen zullen weten te hand- haven nu er veel bomen in hun omgeving zijn gekapt. Alle laaggelegen terreinen zijn van drainagebuizen voorzien die uiteindelijk afwateren op een drietal nieuw aangelegde vijvers, waarvan de laagstgelegen vijver weer afwatert op de Twickelervaart. De beheerder wil het ver- zamelde drainagewater in de vijvers gebruiken voor het besproeien van delen van het terrain in droge periodes. Door deze aanpak behoeft geen beroep te worden gedaan op het dieper gelegen grondwater of op de Twickelervaart. De grasmat is gedeeltelijk in de herfst ingezaaid en gedeeltelijk in het voorjaar. Met name het deel dat dit voor- j aar is ingezaaid, vraagt nog veel nazorg. De hemesting van het terrain – zo werd ons verzekerd – wordt minimaal gehouden om de maaifrequentie zo laag mogelijk te hou- den. Dus geen overbemestingsprobleem? Op het terrain zal ruim een hectare aan jonge bomen worden aangeplant, terwijl de overige aan te planten hec ­ tares elders door Twickel op het landgoed zullen worden aangelegd. Na het bezoek zijn wij tot de slotsom gekomen dat veel inspanning is getroost om de golfbaan landschappelijk verantwoord aan te leggen. Per saldo denken we dat we kunnen spreken van een aanwinst voor het landgoed Twickel. In elk geval is het uitgevoerde plan vele malen beter dan het eerste plan dat tien jaar geleden werd gepresenteerd, en waar de Vrienden zich met succes tegen hebben verzet. Verder hoorden we tot ons genoegen dat het niet in de bedoeling ligt in de toekomst grootschalige golfevene- menten te organiseren, waar veel publiek op af zal komen. Dirk van Ittersum