pagina 20 herfst 1993

Een van de vogelsoorten dieprofiteert van hetgei bosbeheer is degrote bonte specht. Door de aanwezigheid van meer dood hout in de bossen kunnen de spechten veel meer inseklen vinden. De specht is dan ook een algemene broedvogel.