pagina 2 zomer 2008

In dit nummer Van de Rentmeesterij 3 Levendige discussie Levend Landgoed 4 Ontwikkeling Landgoedwinkel 6 Boekbespreking 8 MijnTwickel 9 Kleine Monumenten 10 Heidegoed’t Kluenven 12 Vereniging Vrienden van Twickel 14 Bouwornamenten van Twickel 16 Gipsy, het zwervertje van Twickel 18 Ik sta niet meteen met een bonnenboekje te zwaaien 20 Expositie TwentseWelle 21 Berichten van de buitenplaats 22 Landgoedproduct 23 Foto: Mok en andere artikelen 24 Jam ait de kasteelkeuken en te vinden in de Landgoedwinkel. Van de redactie “Wat een rust, wat een stilte”, verzuchtte een vriendin van mij onlangs tijdens een ommetje Twickel. Volgens haar stond de tijd hier stil. Was alles rustig en overzichtelijk. En maakte niemand zich druk ! Deze woorden schoten me weer te binnen tij ­ dens het samenstellen van dit Zomernummer. In zekere zin ben ik het met haar eens. Maar dat niemand zich druk maakt…? Dit Twickelblad is juist een afspiegeling van de vele, diverse activiteiten die zich op en rondom het Landgoed afspelen. Neem nou het verslag ‘Levendige discussie Levend Landgoed. Daarin wordt verslag gedaan van vierthema-bijeenkomsten, waarin o.a. werd gesproken hoe de waarden van het Landgoed voor de toekomst behouden en versterkt kunnen worden. In het park is men druk bezig met de bouw van de nieuwe Landgoedwinkel. Hetartikel ‘Ontwikkeling Landgoedwinkel’ laatzien welk een niet meer weg te denken plaats deze Landgoedwinkel binnen Twickel inneemt. Het is nog niet zo heel lang geleden dat het bruine winkeltje aan de Twickelerlaan verrees. Om nu al weer plaats te moeten maken voor een grotere en permanente winkel. En waar zou zo winkel zijn bestaansrecht vandaan halen als niet de pachters van het Landgoed druk bezig waren om ervoor te zorgen dat hun producten daar in de schappen komen te liggen? Om nog maar te zwijgen over de kleine honderd vrijwilli- gers, die zich in tuin, winkel, kasteel, keuken of theeschenkerij inzetten om ‘de zaak ‘gaande te houden. In ‘Mijn Twickel’ vertelt Ans Verberne hierover. Zonder Henk Wormgoor zou het helemaal niet stil zijn in de Twickelse bossen. Hij zorgt ervoor dat illegale crossers de kans niet krijgen de rust te verstoren. Hoe hij dat doet, leest u in ‘Ik sta niet meteen met een bonnenboekje te zwaaien.’ Dus nee, men maakt zich wel degelijk druk, maar op zo’n manier dat dit Dynamisch Landgoed een zekere rust uitstraalt. Joan Vermeulen Colofon Redactie: J.W.A. Vermeulen (eindredactie) A. Brunt M.W.H. Hermanussen H.A. Kleerebezem J. Schadd A.H. Schimmelpenninck In levering kopij: V66r 28 juli 2008 Ripperdalaan n, 7491 BZ Delden joanvermeulentwickel@gmail.com Het Twickelblad is een gezamenlijke kwartaaluitgave van de Stichting Twicke- len de Vereniging Vrienden van Twickel. Lidmaatschap, mutaties, adreswijzi- gingen: www.vriendenvantwickel.nl of secretaris@vriendenvantwickel.nl of Postbus 107,7490 AC Delden. Lidmaat ­ schap van de Vereniging Vrienden van Twickel (incl. toezending Twickelblad) bedraagt minimaal € 16,- per kalender- jaar; hogere bijdrage is welkom. Losse nummers kosten € 4,- en zijn ver- krijgbaar in de landgoedwinkel van Stich ­ ting Twickel, de VW-Delden en The Read Shop in Delden. Het blad geeft informa- tie over de histone en het beheer van Twickel in al zijn aspecten. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan 00k, worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toe- stemming van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in Foto’s, tenzij anders vermeld, zijn o.a. gemaaktdoor: A. Brunt, H. Frons, H.A. Kleerebezem, H. Morskieft, G.J. Roelofs, A. van den Tweel, A. Schimmelpenninck, ). Schadd, W. Worst en E. Van der Zee. ISSN 0927-6548 te korten en te redigeren. Lay-out: Morskieft Ontwerpers Druk: Van Marie BV